3.802 pertsonatan egin du langabeziak behera. Zifra hau 1.360ean gelditzen da kontutan hartzen badugu gizarte segurantzari afiliazioa azpienplegua eta prekarietatearen kontura egin dela, azken urteotan gertatu den moduan. Urtarriletik hona sinatu den kontratuen %92,5 aldi baterakoa da eta ia erdia hilabetetik beherakoak dira.

120.990 langabetuk ez dute langabeziagatiko inolako prestaziorik jasotzen, sistemaren estaldura %29,2an utziz, oraindik apalagoa dena emakumeen kasuan (%27).

Bere helburua interes finantzieroak eta patronalarenei mesede egitea duen politika ekonomikoak desberdintasunak areagotzen ditu, krisia betikotu eta gero eta alde gehiago sortzen du laneko errenta eta kapitaleko errenten artean, azken hauen mesedetan.

Ez gara egoera honetatik aterako neurri urjenteak hartzen ez badira. Inbertsio ekoizpen publiko eta pribatua, inbertsioa zerbitzu publiko eta enpleguaren sorreran, Europako Karta Sozialaren araberakoa izango den lanbidearteko gutxieneko soldata, lanaldia murriztea eta enpleguaren sorrera sektore publiko zein pribatuan eta 1.080 eurotako gutxieneko soldata soziala.