Aberastasun Handien gaineko Zergaren Erreforma aurrera atera zen abenduaren 24ean EAJ, PP eta PSEren botoekin, horrela lobby enpresarialaren exijentziak asetuz (Adegi eta Circulo de Empresarios Vascos) eta Eusko Jaurlaritzako zaintzaileenak. Hemendik aurrera, jarduera ekonomikoa garatzeko erabilitako ondasunak eta zenbait enpresa-partizipazio, zergatik guztiz kanpo geratzen dira eta euren jabeek ez dute euren aberastasun pertsonalaren parte denik deklaratu behar izango.

Argitu beharra dago zerga honek ez dakarrela enpresentzako karga bat, izaera pertsonaleko zerga baita, zergadun aberatsenek pilatutako aberastasunetik eratorritako gaitasun ekonomikoa zergapetzen duena.

Hori dela eta, onartutako exentzioak ez daude pentsatuta ekonomia suspertzeko, ezta enpresen sorrera ere, gutxiengo pribilegiatu bati mesede egiteko baino, bere karga fiskala murriztua ikusiko duena zerga bidezko diru-bilketaren kaltetan.

Zehazki, 8.059 zerga ordaintzailek aurkeztu dute deklarazioa aurten. Kolektibo hau Gipuzkoako jendartearen %1 aberatsenak osatzen du, eta deklaratutako ondarearen %42a orain salbuetsita geratu diren ondasunek osatzen dute.

Diru-bilketan duen eragin negatibotik aparte, bestelako ondorioak ere baditu onartutako neurriak:

– Ekitate txikiagoa duen zerga konfiguratzen da, ondarearen parte diren ondasun guztien orokortasuna zergapetzen ez delako.
– Zergak sistemari ematen dion progresibitatea txikitu egiten da.
– Iruzur fiskalari aurre egiteko oso erabilgarria den informazioaren galera garrantzitsua ematen da.