Gasteizko Vithas San Jose ospitaleak kirurgiarako bloke berri bat irekitzeko asmoa dauka. Giza baliabideen sailetik curriculumak jasotzen hasi dira langileen aukeraketarako. Jakin izan dugu sail honek emakumeentzako diskriminatzaileak diren irizpideak erabiliz aukeratzen dituela langileak. Vithas San Joserentzat, generoa hautagaien prestakuntza eta profesionaltasunaren gainetik dago eta emakumezkoak diren erizain laguntzaileak kirurgiako bloke honetako hauta-frogetatik kanpo uzten ari da. Honetarako erabiltzen dituen argudioak emakumeei esleitutako ezaugarri batzuk dira, hala nola, dorpezia eta trebetasun falta, diskriminatu eta emakume eta gizonei rol desberdinduak ematen dizkietenak sexu-genero sistema batean, horrela gizonek emakumeekiko duten menperakuntza betikotuz.

Agerraldia egin dugu gaur Gasteizen, komunikabideen aurrean Vithas San Jose ospitalearen jarrera salatzeko. Jarduera hau generoagatiko diskriminazio zuzenaren adibidea da eta modu argian urratzen du Eusko Jaurlaritzaren 2005/4 Legea, otsailaren 18koa, Emakume eta Gizonen Berdintasunekoa. Honen arabera:

"Zuzeneko bereizkeria dago pertsona bat sexuaren zioz edo sexuarekin zuzenean loturik dauden inguruabarrak direla-eta –haurdun egonda edo ama izanda, esaterako– beste pertsona bat baino modu txarragoan tratatzen denean. Delitu gisa izan dezakeen tipifikazioa ahaztu gabe, laneko sexu-jazarpena sexuaren ziozko zuzeneko bereizkeriatzat jotzen da"

Praktika matxista hauek diru publikoz laguntzen ari gara. Komodin bezala erabiltzen ditu sistema publikoak ospitale hauek muturrekoak diren egoeretan, pasa den neguko gripe pikoan bezala, zeinetan 30 lekualdatzetara iritsi zen asteburu bakarrean. Ez litzateke harritzekoa Darpon jaunak eskuhartze kirurgikoen itxarote zerrendak murrizteko erabili nahi duen diruaren zati bat ospitale hauetara bideratzea. 4/2005 Legearen arabera:
 
"Euskal aginte publikoek ezin izango dute inolako diru-laguntza edo laguntzarik eman sexuaren ziozko bereizkeria eragiten duen edonolako jardueratarako. Se-xuaren ziozko bereizkeria dela-eta administrazio-zehapena edo zigor penala jaso duten pertsona fisiko edo juridikoak ere egoera berean geratuko dira, dena delako zehapen edo zigorrak dirauen denboran"

Hortaz, ulertzen dugu ikerketa ireki behar dela bide administratibo eta penaletik, eta horrela ez bada, entitate mota hau diru publikoz laguntzeari utzi.

LABek ez ditu onartzen eta ez ditu inoiz onartuko matxistak eta emakumeekiko diskriminatzaileak diren jarrera hauek, mesede eskasa egiten diotenak soldaten parekatzeari. Lanean jarraituko dugu eta mota honetako diskriminazioak jasaten dituztenak defendatzera animatzen, Euskal Herritik aldendu arte. Era berean, instituzioei exijitzen diegu behingoagatik Berdintasun Legea ezarri dezaten eta benetan bete dadin beharrizko dituzten mekanismoak jar ditzaten.