2024-02-27
HomeIndustriaMetalgintzaGallardo taldearen eskutik jasotakoa antzerki hutsa izan dela salatu du Corrugadoseko enpresa...

Gallardo taldearen eskutik jasotakoa antzerki hutsa izan dela salatu du Corrugadoseko enpresa batzordeak

Corrugados Azpeitiako Enpresa Komitea atzo Gallardo taldearekin bildu zen Madrilen enpresak iragarritako kaleratze eta soldata jaitsierak negoziatzeko. Komitea Enpresaren‚Ä© etorkizuna‚Ä© argitu‚Ä© eta‚Ä© bideragarritasuna‚Ä© bermatuko‚Ä© duen‚Ä© plan‚Ä© bat‚Ä© aldarrikatuz‚Ä© zuzendu‚Ä© zaio‚Ä© Gallardo‚Ä© Taldeari eta enpresak proposamen‚Ä© bakar‚Ä© bat‚Ä© ere‚Ä© egin‚Ä©ez du mahai gainean jarri.

 Corrugados Azpeitiako Enpresa Batzordearen irakurketa

Corrugados Azpeitiako Enpresa Batzordearen irakurketa
«Gaur‚Ä© astelehena,‚Ä© Corrugados‚Ä© Azpeitiako‚Ä© langileen‚Ä© ordezkariek‚Ä© zuzendaritzarekin‚Ä© Madrilen‚Ä© izandako‚Ä© bileraren‚Ä© ondoren,‚Ä© honakoa‚Ä© adierazi‚Ä© nahi‚Ä© dugu‚Ä© langile‚Ä© batzordetik:‚Ä©

Enpresaren‚Ä© etorkizuna‚Ä© argitu‚Ä© eta‚Ä© bideragarritasuna‚Ä© bermatuko‚Ä© duen‚Ä© plan‚Ä© bat‚Ä© aldarrikatuz‚Ä© zuzendu‚Ä© gatzaizkio‚Ä© Gallardo‚Ä© Taldeari,‚Ä© orain‚Ä© arte‚Ä© egin‚Ä© dugun‚Ä© moduan,‚Ä© mobilizazioetan,‚Ä©greba ‚Ä©mugagabearekin…‚Ä©aldarrikatu ‚Ä©dugunari ‚Ä©eutsiz.‚Ä©

Gallardo‚Ä© taldeko‚Ä© zuzendaritzaren‚Ä© eskutik‚Ä© jaso‚Ä© dugun‚Ä© erantzuna‚Ä© guztiz‚Ä© onartezina‚Ä© eta‚Ä© larria‚Ä© da:‚Ä©

Proposatutako‚Ä© 60‚Ä© kaleratzeei‚Ä© eutsi‚Ä© egiten‚Ä© die.‚Ä© Aldaketa‚Ä© bakarra‚Ä© onartuko‚Ä© luke,‚Ä© kaleratzeko‚Ä© izendatutako‚Ä© langileetatik‚Ä© 15‚Ä© berronartzea‚Ä© baina‚Ä© horien‚Ä© tokian‚Ä© beste‚Ä© 15‚Ä© lagun‚Ä© kaleratzea.‚Ä© Kaleratze‚Äźberronartze‚Ä© erabakietarako‚Ä© enpresa‚Ä© batzordearen‚Ä© oniritzia‚Ä© izatea‚Ä© bilatu‚Ä© dute,‚Ä© hau‚Ä© da,‚Ä© enpresa‚Ä© batzordea‚Ä© erabaki‚Ä© horietan‚Ä© parte‚Ä© izatea ‚Ä©bilatzen‚Ä© dute.‚Ä©

Soldata ‚Ä©murrizketei ‚Ä©ere ‚Ä©eutsi ‚Ä©egiten ‚Ä©die.‚Ä©Proposatu ‚Ä©duten ‚Ä©aldaketa ‚Ä©bakarra,‚Ä©soldata‚Ä© baxuenak‚Ä© dituztenei‚Ä© %30eko‚Ä© jeitsiera‚Ä© ezartzea‚Ä© eta‚Ä© altuagoak‚Ä© dituztenei‚Ä© %40a,‚Ä© baina ‚Ä©beti ‚Ä©ere, ‚Ä©bere‚Ä© helburuak ‚Ä©beteko ‚Ä©direla ‚Ä©bermatuz.‚Ä©‚Ä©

Ezarritako‚Ä© baldintza‚Ä© onartezin‚Ä© horiek‚Ä© negoziatzekotan,‚Ä© hemendik‚Ä© eta‚Ä© urte‚Ä© amaiera‚Ä© bitarte‚Ä© aplikatu‚Ä© asmo‚Ä© duten‚Ä© 66‚Ä© eguneko‚Ä© suspentsio‚Ä© EEEaz‚Ä© eta‚Ä© lanordu‚Ä© igoeraz‚Ä© hitz‚Ä© egitea‚Ä© mahai‚Ä© gainean‚Ä© jartzearekin‚Ä© batera‚Ä© mehatxu‚Ä© egin‚Ä© dute,‚Ä© egoera‚Ä© aldatu‚Ä© ezean‚Ä© hurrengo ‚Ä©bi ‚Ä©hilabetean ‚Ä©kaleratze ‚Ä©gehiago‚Ä© eman‚Ä© daitekeela.‚Ä©

Gaurko‚Ä© bilera‚Ä© Gallardo‚Ä© taldearen‚Ä© aldetik‚Ä© antzerki‚Ä© hutsa‚Ä© izan‚Ä© da.‚Ä© Enpresaren‚Ä© bideragarritasunari‚Ä© begirako‚Ä© proposamenak‚Ä© zeuzkatela‚Ä© saldu‚Ä© nahi‚Ä© izan‚Ä© dute,‚Ä© proposamen‚Ä© bakar‚Ä© bat‚Ä© ere‚Ä© egin‚Ä© ez‚Ä© dutenean.‚Ä© Corrugados‚Ä© Azpeitiaren‚Ä© etorkizuna‚Ä© ziurtatu‚Ä© eta‚Ä© lantegiaren‚Ä© bideragarritasun‚Ä© bermatuko‚Ä© duten‚Ä© neurri‚Ä© bakar‚Ä© bat‚Ä© ere‚Ä© ez‚Ä© digute‚Ä© aurkeztu.‚Ä©

Jarrera‚Ä© hori‚Ä© salatzearekin‚Ä© batera,‚Ä© enpresa‚Ä© batzordetik‚Ä© argi‚Ä© eta‚Ä© garbi‚Ä© adierazten‚Ä© dugu‚Ä© geure‚Ä© aldarrikapenei‚Ä© tinko‚Ä© eusten‚Ä© diegula:‚Ä© ‚Ä© ez‚Ä© dugu‚Ä© kaleratze‚Ä© traumatikorik‚Ä© onartuko;‚Ä© enpresaren‚Ä© etorkizuna‚Ä© argitzea‚Ä© eskatzen‚Ä© dugu,‚Ä© eta‚Ä© bideragarritasun ‚Ä©plan‚Ä© bat‚Ä© aldarrikatzen‚Ä© dugu,‚Ä© gure‚Ä© lantegiaren‚Ä© eta‚Ä© lanpostuen‚Ä© etorkizuna ‚Ä©bermatuko ‚Ä©duena.»

AZKEN ALBISTEAK | √öLTIMAS NOTICIAS

Martxoaren 3ko ekintza bateratuak aurkeztu ditugu

Datorren igandean betetzen dira 48 urte martxoaren 3ko sarraskitik. Eta gaur, agerraldia egin dugu LAB, ELA, ESK eta STEILAS sindikatuok, Martxoak 3 elkartearekin batera, igandean egingo ditugun ekintzak aurkezteko. 12:00etan, ekitaldia egingo dugu Plazan, monolitoaren ondoran, eta 12:30ean, bertatik abiatuko da Gasteizko kaleak zeharkatuko dituen manifestazioa.

Osakidetza eta garbiketa enpresa esleipendunei eskatzen diegu uztailean sinatutako aurreakordioa bete dezatela

Joan den udan, Osakidetzak azpikontratatutako garbiketa-zerbitzuko langileek egindako borroka eredugarri eta duinaren ondoren, enpresa esleipendunak eta gehiengo sindikala aurreakordio batera iritsi ginen. Bertan, sektoreak hitzarmena berritzeko egin zituen aldarrikapen nagusiak jaso genituen: bertako langileen baldintzen homologazioa blindatzea, karrera profesionala eskuratzea, txanda-kontratua eskuratzea, bakanteen arautzea…

LABek Nafarroa Garaian inoizko emaitzarik onenak lortu zituen 2023ko hauteskunde sindikaletan: 1.223 delegatu ditu eta %18tik hurbil dago

Nafarroako Gobernuak azkenean zabaldu dituen emaitza ofizialen arabera, LAB sindikatuak maximo historikoak lortu zituen 2023ko hauteskunde sindikaletan. Azken datuen arabera, LABek 1.223 delegatu ditu Nafarroa Garaian, eta %17,96ko ordezkaritza. Lau sindikatu nagusien artean, azken urtean LAB izan da delegatu kopuru gehien lortu dituena, bai eta ehunekoan gora egitea lortu duen bakarra ere.