2024-04-15
HomeIndustriaMetalgintzaGallardo taldearen eskutik jasotakoa antzerki hutsa izan dela salatu du Corrugadoseko enpresa...

Gallardo taldearen eskutik jasotakoa antzerki hutsa izan dela salatu du Corrugadoseko enpresa batzordeak

Corrugados Azpeitiako Enpresa Komitea atzo Gallardo taldearekin bildu zen Madrilen enpresak iragarritako kaleratze eta soldata jaitsierak negoziatzeko. Komitea Enpresaren‚Ä© etorkizuna‚Ä© argitu‚Ä© eta‚Ä© bideragarritasuna‚Ä© bermatuko‚Ä© duen‚Ä© plan‚Ä© bat‚Ä© aldarrikatuz‚Ä© zuzendu‚Ä© zaio‚Ä© Gallardo‚Ä© Taldeari eta enpresak proposamen‚Ä© bakar‚Ä© bat‚Ä© ere‚Ä© egin‚Ä©ez du mahai gainean jarri.

 Corrugados Azpeitiako Enpresa Batzordearen irakurketa

Corrugados Azpeitiako Enpresa Batzordearen irakurketa
«Gaur‚Ä© astelehena,‚Ä© Corrugados‚Ä© Azpeitiako‚Ä© langileen‚Ä© ordezkariek‚Ä© zuzendaritzarekin‚Ä© Madrilen‚Ä© izandako‚Ä© bileraren‚Ä© ondoren,‚Ä© honakoa‚Ä© adierazi‚Ä© nahi‚Ä© dugu‚Ä© langile‚Ä© batzordetik:‚Ä©

Enpresaren‚Ä© etorkizuna‚Ä© argitu‚Ä© eta‚Ä© bideragarritasuna‚Ä© bermatuko‚Ä© duen‚Ä© plan‚Ä© bat‚Ä© aldarrikatuz‚Ä© zuzendu‚Ä© gatzaizkio‚Ä© Gallardo‚Ä© Taldeari,‚Ä© orain‚Ä© arte‚Ä© egin‚Ä© dugun‚Ä© moduan,‚Ä© mobilizazioetan,‚Ä©greba ‚Ä©mugagabearekin…‚Ä©aldarrikatu ‚Ä©dugunari ‚Ä©eutsiz.‚Ä©

Gallardo‚Ä© taldeko‚Ä© zuzendaritzaren‚Ä© eskutik‚Ä© jaso‚Ä© dugun‚Ä© erantzuna‚Ä© guztiz‚Ä© onartezina‚Ä© eta‚Ä© larria‚Ä© da:‚Ä©

Proposatutako‚Ä© 60‚Ä© kaleratzeei‚Ä© eutsi‚Ä© egiten‚Ä© die.‚Ä© Aldaketa‚Ä© bakarra‚Ä© onartuko‚Ä© luke,‚Ä© kaleratzeko‚Ä© izendatutako‚Ä© langileetatik‚Ä© 15‚Ä© berronartzea‚Ä© baina‚Ä© horien‚Ä© tokian‚Ä© beste‚Ä© 15‚Ä© lagun‚Ä© kaleratzea.‚Ä© Kaleratze‚Äźberronartze‚Ä© erabakietarako‚Ä© enpresa‚Ä© batzordearen‚Ä© oniritzia‚Ä© izatea‚Ä© bilatu‚Ä© dute,‚Ä© hau‚Ä© da,‚Ä© enpresa‚Ä© batzordea‚Ä© erabaki‚Ä© horietan‚Ä© parte‚Ä© izatea ‚Ä©bilatzen‚Ä© dute.‚Ä©

Soldata ‚Ä©murrizketei ‚Ä©ere ‚Ä©eutsi ‚Ä©egiten ‚Ä©die.‚Ä©Proposatu ‚Ä©duten ‚Ä©aldaketa ‚Ä©bakarra,‚Ä©soldata‚Ä© baxuenak‚Ä© dituztenei‚Ä© %30eko‚Ä© jeitsiera‚Ä© ezartzea‚Ä© eta‚Ä© altuagoak‚Ä© dituztenei‚Ä© %40a,‚Ä© baina ‚Ä©beti ‚Ä©ere, ‚Ä©bere‚Ä© helburuak ‚Ä©beteko ‚Ä©direla ‚Ä©bermatuz.‚Ä©‚Ä©

Ezarritako‚Ä© baldintza‚Ä© onartezin‚Ä© horiek‚Ä© negoziatzekotan,‚Ä© hemendik‚Ä© eta‚Ä© urte‚Ä© amaiera‚Ä© bitarte‚Ä© aplikatu‚Ä© asmo‚Ä© duten‚Ä© 66‚Ä© eguneko‚Ä© suspentsio‚Ä© EEEaz‚Ä© eta‚Ä© lanordu‚Ä© igoeraz‚Ä© hitz‚Ä© egitea‚Ä© mahai‚Ä© gainean‚Ä© jartzearekin‚Ä© batera‚Ä© mehatxu‚Ä© egin‚Ä© dute,‚Ä© egoera‚Ä© aldatu‚Ä© ezean‚Ä© hurrengo ‚Ä©bi ‚Ä©hilabetean ‚Ä©kaleratze ‚Ä©gehiago‚Ä© eman‚Ä© daitekeela.‚Ä©

Gaurko‚Ä© bilera‚Ä© Gallardo‚Ä© taldearen‚Ä© aldetik‚Ä© antzerki‚Ä© hutsa‚Ä© izan‚Ä© da.‚Ä© Enpresaren‚Ä© bideragarritasunari‚Ä© begirako‚Ä© proposamenak‚Ä© zeuzkatela‚Ä© saldu‚Ä© nahi‚Ä© izan‚Ä© dute,‚Ä© proposamen‚Ä© bakar‚Ä© bat‚Ä© ere‚Ä© egin‚Ä© ez‚Ä© dutenean.‚Ä© Corrugados‚Ä© Azpeitiaren‚Ä© etorkizuna‚Ä© ziurtatu‚Ä© eta‚Ä© lantegiaren‚Ä© bideragarritasun‚Ä© bermatuko‚Ä© duten‚Ä© neurri‚Ä© bakar‚Ä© bat‚Ä© ere‚Ä© ez‚Ä© digute‚Ä© aurkeztu.‚Ä©

Jarrera‚Ä© hori‚Ä© salatzearekin‚Ä© batera,‚Ä© enpresa‚Ä© batzordetik‚Ä© argi‚Ä© eta‚Ä© garbi‚Ä© adierazten‚Ä© dugu‚Ä© geure‚Ä© aldarrikapenei‚Ä© tinko‚Ä© eusten‚Ä© diegula:‚Ä© ‚Ä© ez‚Ä© dugu‚Ä© kaleratze‚Ä© traumatikorik‚Ä© onartuko;‚Ä© enpresaren‚Ä© etorkizuna‚Ä© argitzea‚Ä© eskatzen‚Ä© dugu,‚Ä© eta‚Ä© bideragarritasun ‚Ä©plan‚Ä© bat‚Ä© aldarrikatzen‚Ä© dugu,‚Ä© gure‚Ä© lantegiaren‚Ä© eta‚Ä© lanpostuen‚Ä© etorkizuna ‚Ä©bermatuko ‚Ä©duena.»

AZKEN ALBISTEAK | √öLTIMAS NOTICIAS

Guitrans patronalari exijitu diogu blokeoa eteteko

Gipuzkoako salgaien errepide bidezko garraioaren hitzarmena berritu nahi dugu behingoz. 6.000 langile baino gehiagori eragiten dio hitzarmen horrek.

Mecanerren itxiera ekidin eta Euskal Herrian industriaren eta enpleguaren etorkizuna bermatzeko politikak exijitu dizkiegu instituzioei

Urdulizeko automobilgintza lantokiaren jabe den Stellantisek 2023ko irailean jakinarazi zuen enpresa ixteko erabakia, eta orain Enplegu Erregulazio Espedientearen kontsulta epean murgiduta dago Mecaner. Bada, langileek erakutsi dute enpresaren bideragarritasuna eta jarraikortasuna posible direla, eta une erabakior honetan arduradunek esku hartzea premiazkoa da.

0-3 zikloa babestea eskatzeko manifestazioa egin dugu Iru√Īean

0-3 urtekoen hezkuntza zikloko sindikatu guztiok manifestazioa egin dugu gaur arratsaldean Iru√Īean, Carlos Gimenok zuzentzen duen Hezkuntza Departamentuari exijitzeko behingoz har dezala ziklo horren ardura, 0-3 zikloa hezkuntza baita. 300 pertsona elkartu dira mobilizazioan.