Corrugados Azpeitiako Enpresa Komitea atzo Gallardo taldearekin bildu zen Madrilen enpresak iragarritako kaleratze eta soldata jaitsierak negoziatzeko. Komitea Enpresaren
 etorkizuna
 argitu
 eta
 bideragarritasuna
 bermatuko
 duen
 plan
 bat
 aldarrikatuz
 zuzendu
 zaio
 Gallardo
 Taldeari eta enpresak proposamen
 bakar
 bat
 ere
 egin
ez du mahai gainean jarri.

 Corrugados Azpeitiako Enpresa Batzordearen irakurketa

Corrugados Azpeitiako Enpresa Batzordearen irakurketa
«Gaur
 astelehena,
 Corrugados
 Azpeitiako
 langileen
 ordezkariek
 zuzendaritzarekin
 Madrilen
 izandako
 bileraren
 ondoren,
 honakoa
 adierazi
 nahi
 dugu
 langile
 batzordetik:


Enpresaren
 etorkizuna
 argitu
 eta
 bideragarritasuna
 bermatuko
 duen
 plan
 bat
 aldarrikatuz
 zuzendu
 gatzaizkio
 Gallardo
 Taldeari,
 orain
 arte
 egin
 dugun
 moduan,
 mobilizazioetan,
greba 
mugagabearekin…
aldarrikatu 
dugunari 
eutsiz.


Gallardo
 taldeko
 zuzendaritzaren
 eskutik
 jaso
 dugun
 erantzuna
 guztiz
 onartezina
 eta
 larria
 da:


Proposatutako
 60
 kaleratzeei
 eutsi
 egiten
 die.
 Aldaketa
 bakarra
 onartuko
 luke,
 kaleratzeko
 izendatutako
 langileetatik
 15
 berronartzea
 baina
 horien
 tokian
 beste
 15
 lagun
 kaleratzea.
 Kaleratze‐berronartze
 erabakietarako
 enpresa
 batzordearen
 oniritzia
 izatea
 bilatu
 dute,
 hau
 da,
 enpresa
 batzordea
 erabaki
 horietan
 parte
 izatea 
bilatzen
 dute.


Soldata 
murrizketei 
ere 
eutsi 
egiten 
die.
Proposatu 
duten 
aldaketa 
bakarra,
soldata
 baxuenak
 dituztenei
 %30eko
 jeitsiera
 ezartzea
 eta
 altuagoak
 dituztenei
 %40a,
 baina 
beti 
ere, 
bere
 helburuak 
beteko 
direla 
bermatuz.Ezarritako
 baldintza
 onartezin
 horiek
 negoziatzekotan,
 hemendik
 eta
 urte
 amaiera
 bitarte
 aplikatu
 asmo
 duten
 66
 eguneko
 suspentsio
 EEEaz
 eta
 lanordu
 igoeraz
 hitz
 egitea
 mahai
 gainean
 jartzearekin
 batera
 mehatxu
 egin
 dute,
 egoera
 aldatu
 ezean
 hurrengo 
bi 
hilabetean 
kaleratze 
gehiago
 eman
 daitekeela.


Gaurko
 bilera
 Gallardo
 taldearen
 aldetik
 antzerki
 hutsa
 izan
 da.
 Enpresaren
 bideragarritasunari
 begirako
 proposamenak
 zeuzkatela
 saldu
 nahi
 izan
 dute,
 proposamen
 bakar
 bat
 ere
 egin
 ez
 dutenean.
 Corrugados
 Azpeitiaren
 etorkizuna
 ziurtatu
 eta
 lantegiaren
 bideragarritasun
 bermatuko
 duten
 neurri
 bakar
 bat
 ere
 ez
 digute
 aurkeztu.


Jarrera
 hori
 salatzearekin
 batera,
 enpresa
 batzordetik
 argi
 eta
 garbi
 adierazten
 dugu
 geure
 aldarrikapenei
 tinko
 eusten
 diegula:
 
 ez
 dugu
 kaleratze
 traumatikorik
 onartuko;
 enpresaren
 etorkizuna
 argitzea
 eskatzen
 dugu,
 eta
 bideragarritasun 
plan
 bat
 aldarrikatzen
 dugu,
 gure
 lantegiaren
 eta
 lanpostuen
 etorkizuna 
bermatuko 
duena.»