Eusko Jaurlaritzak zazpi lan poltsetarako deialdia zabaldu du eta LABek, momentuz, lau lan poltsen gaitegiak prestatu ditu (Administrarien Kidegoa; Artxibo, Liburuzain eta DokumentazioaOrientatzaileak eta Osasun Publiko Eskala). Ez dugu ziurtatzerik beste lan poltsetarako gaitegirik prestatuko dugunik. Gaitegi berriak gehitzekotan orri honetan bertan aurkitu ahal izango dituzu.

GAITEGIA DUTEN LAN POLTSAK
Administrarien Kidegoa (2. Hizkuntza Eskakizuna).
Administrazioko Goi Mailako kidegoa (1. eredua)
Administrazioko Goi Mailako kidegoa (2. eredua)
Artxibo, Liburuzain eta Dokumentazioa (3. H. E.).
Orientatzaileak.
• Osasun Publiko Eskala.

GAITEGIA EZ DUTEN LAN POLTSAK
• Zuzenbidean Lizentziatua aukera.
• Enpresako Medikua.

AZTERKETEN DATAK
Azterketen data egunak IVAP-en webgunean argitaratuko dira.

LABek ez ditu gaitegien azalpenerako mintegiak, ezta azterketetarako joateko autobusik antolatuko ere.

OSO GARRANTZITSUA
Gaitegi hauek ERREFERENTZIAZKOAK dira. Temario batzuetan azaldutako gaien orokortasuna dela eta, gai horiek norberak eskuratutako informazioarekin osatzea komenigarria litzatekeelarik.