Txostenak Nafarroa zein EAEko gobernuak garatzen ari diren zerga-politikak aztertzen ditu. Egun soldatapeko lanak, aitortutako errenten %80 osatzen duela esan dezakegu. Zentzu honetan, adierazgarria da txosten honek biltzen dituen grafikoetan dauden datuei begiratzea. Honela, jatorriaren araberako aitortutako batez besteko errentak, konpara daitezke. Bestalde, hamabosten Europar Batasunean (EB-15) presio fiskal orokorra 2001. urtean BPG-ren %41 zen, hau da, Hego Euskal Herrian baino 9,4 puntu inguru altuagoa. Burutu beharko litzatekeen zerga-politika, gaur egun bultzatzen ari den kontrakoa da, hain zuzen. Beharrezkoa da egungo legeria erregresiboa desegitea eta txosten honen amaierako atalean ondorio gisa zehazten diren gakoetan legeak egitea.

 
{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/Ipar-Hegoa/Haritik/02_Euskal%20fiskalitatearen%20azterketa%20%282004%29.pdf,350,465,link{/edocs}Euskaraz
{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/Ipar-Hegoa/Haritik/02_An%C3%A1lisis%20de%20la%20fiscalidad%20vasca%20%282004%29.%20.pdf,350,465,link{/edocs}castellano