{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/gidakEtaProtokoloak/01_Enpresetan%20ingurumena%20babesteko%20gida%20sindikala%20%282005%29.%20.pdf,190,305,link{/edocs}Euskaraz
{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/gidakEtaProtokoloak/01_Gu%C3%ADa%20sindical%20de%20intervención%20medioambiental%20en%20las%20empresas%20%282005%29%20.pdf,190,305,link{/edocs}Castellano