2018/06/01
ZERBITZUETAKO LANGILE eta ZELARI TEMARIEN ZUZENKETA


Aurkitu dugu akats txiki bat zerbitzuetako langilea eta zelariaren temarioan; temario bietan Usansolo Ospitalak Osakidetza sortu zen momentutik diruzaintza propia zeukala ez da agertzen. Beraz diruzaintza propia zeukaten zentruen zerrenda hauxe da:

CORRECCIÓN DE LOS TEMARIOS DE PERSONAL OPERARIO/A DE SERVICIOS Y CELADOR/A
Hemos encontrado un pequeño fallo en los temarios de personal operario de servicios y celador; en ambos temario no aparece que el Hospital de Usansolo tenga tesorería propia desde los inicios del ente. La lista de los centros que disponían de tesorería propia queda así:

Dirección General del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud (Dispone de Tesorería propia)
– Sede Txagorritxu (Dispone de Tesorería propia)
– Sede Santiago (Dispone de Tesorería propia)
– Hospital San Eloy (Dispone de Tesorería propia)
– Hospital Universitario Basurto (Dispone de Tesorería propia)
– Hospital Universitario Cruces (Dispone de Tesorería propia)
– Hospital Galdakao-Usansolo (Dispone de Tesorería propia)

2018/04/30
ZERBITZUETAKO LANGILE TEMARIOAN ZUZENKETA.
Kategoria honen temarioko 2. GAIAN, 50. Artikuloa horrela geratzen da idatzita:

CORRECCIÓN TEMARIO OPERARIAS DE SERVICIO.

EL Art. 50 del TEMA 2 del temario de estas categoría queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 50. Licencia por asuntos particulares.

El personal tendrá derecho, previa solicitud con veinte días naturales de antelación, al disfrute de seis días laborables cada año natural, con un límite máximo de 42 horas (ahora son 45 horas – Acuerdo de Mesa General de Negociación de la Administraciónde la CAE, de 18 de noviembre de 2009). Para los que no alcancen el año de servicio, dicho disfrute será proporcional al tiempo de servicio transcurrido desde la fecha de su ingreso o reingreso hasta el 31 de diciembre del mismo año.

En todo caso, esta licencia no podrá ser disfrutada simultáneamente por más del 50% del personal que componga la plantilla habitual de la categoría correspondiente que preste servicios en cada uno de los distintos turnos de trabajo establecidos en la Unidad.

Además de lo anterior, y con su misma naturaleza, los trabajadores de Osakidetza tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales de licencia por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. El derecho a su disfrute nacerá partir del día siguiente al del cumplimiento del trienio correspondiente. (Recuperados en el DECRETO 53/2016, de 5 de abril, por el que se establece el permiso por asuntos particulares por antigüedad del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi).”

2018/04/16
ERIZAIN ETA ERIZAIN LAGUNTZAILE TEMARIOETAN ZUZENKETAK.

Erizian temarioan, gai hauek zuzendu ditugu: 2-5-24
Erizain Laguntzaile temarioan, gai hau zuzendu dugu: 16

Posta elektronikoz gai zuzenduak bidali dizkizuegu. Ez baduzu ezer jaso, jarri harremanetan gurekin, mesedez.

CORRECCIONES EN LOS TEMARIOS DE ENFERMERÍA Y AUX. DE ENFERMERÍA

En el temario de enfermería hemos corregido los siguientes temas: 2-5-24
En el temario de Aux. de Enfermería hemos corregido el tema 16.

Las correciones han sido enviadas a vuestros correos electrónicos. Si no lo habeis recibidio, poneros en contacto con nuestras secciones sindicales.


2018/03/27
Hurrengo kategorietarako GAITEGI KOMUNA.
Kategoria hauen GAITEGIRIK EZ DUGU EGIN, baina egin ditugun ERIZAIN LAGUNTZAILE eta SUKALDARI TEMARIOKO gaitegi komun bera dakaute:
-TER
-TEL
-Erradioterapiako Teknikaria
-Informatikako Teknikaria
-Osasun-dokumentazioko Teknikaria
-Dietetikako teknikaria
-Audiprotesiko Teknikaria
-Anatomia patologiko Teknikaria
-Farmaziako Laguntzailea.

TEMARIO COMÚN PARA LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS.
No hemos preparado temario para estas categorías, pero el TEMARIO COMÚN es el mimso que el correspondiente a las categorías de AUX. de ENFERMERíA y de COCINERA/O que sí hemenos preparado.
-TER
-Téc. Radioterapia
-TEL
-Téc Informática
-Téc. Documentación Sanitaria
-Téc. Dietética
-Téc. Audioprótesis
-Téc. Anatomía Patológica
-Aux. Farmacia.


2018-03-22
2016-17 OPEko TEMARIOEN CDAK DAGOENEKO SALGAI!
Kategoriak:
– Zerbitzuetako Langilea
– Erizain laguntzailea
– Erizaina
– Fisioterapeuta
– Sukaldaria
– Mantenimenduko Ofiziala

Prezioa:
5 euro AFILIATUAK / 10 euro EZ AFILIATUAK
ESKURATZEKO LEKUAK:

1. ARABAN
a. Txagorritxu Ospitaleko LAB sekzio sindikala
b. Santiago Ospitaleko LAB bulegoa
c. Gasteizko Egoitza : Fermin Lasuen, 13-behea.
d. Oioneko Egoitza: Kale Nagusia, 15B-behea. PK 01320.

2. BIZKAIAN
a. Gurutzeta Ospitaleko LAB bulegoa
b. Basurtuko Ospitaleko LAB bulegoa
c. Usansolo-Galdakaoko Ospitaleko LAB bulegoa
d. Bilboko egoitza: Rekalde Zumarkalea , 62-behea
e. Bilboko Alde zaharreko anbulatorioko LAB bulegoa : erronda kalea 6, (2.solairua)

3. GIPUZKOAN
a. Donostia ospitaleko LAB bulegoa
b. Arrasateko Ospitaleko LAB bulegoa
c. Zumarragako Ospitaleko LAB bulegoa
d. Mendaro Ospitaleko LAB bulegoa
e. Bidasoa Ospitaleko LAB bulegoa
Eskatu Zure zentroko LAB delegatuari!!

TEMARIOS DE LA OPE 2016-2017 YA A LA VENTA!
Categorías:
– Op. Servicios
– Aux. de Enfermería
– Enfermería
– Fisioterapeuta
– Cocinera
– Of. Mantenimiento.

Precio: 5 EUROS personas afiliadas y 10 euros el resto.
LUGARES DONDE PUEDES CONSEGUIRLOS:
1. ALAVA
a. Local de LAB del Hospital Txagorritxu
b. Local de LAB del Hospital Santiago
c. Sede de Gasteiz (Fermin Lasuen, 13-bajo)
f. Sede de Oion (Kale Nagusia, 15B-bajo) PK 01320.

2. BIZKAIA
a. Local de LAB del Hospital Cruces
b. Local LAB Hospital Basurto
c. Local LAB Hospital Galdakao Usansolo
d. Sede de Bilbo (Alameda Rekalde, 62-bajo)
e. Local LAB ambulatorio Casco Viejo de Bilbao (ronda, 6 – 2º piso)

3. GIPUZKOA
a. Local de LAB Hospital Donostia
b. Local LAB Hospital Arrasate
c. Local LAB Hospital Zumárraga
d. Local LAB Hospital Mendaro
e. Local LAB Hospital Bidasoa

¡Pregunta a la delegada o delegado de LAB de tu centro!


2018-03-12
ZELARI eta ADMINISTRARI LAGUNTZAILE KATEGORIEN TEMARIOAK
Hemendik 2016-2017 EPEko ZELARI zein ADMINISTRARI LAGUNTZAILE kategorien temarioak eskuratzea badaukazu. Karpeta bakoitza kategori bakoitzari dagokio. Barruan behar dituzun dokumentuak aurkituko dituzu. Ezer baino lehen, IRAKURRI HAU izeneko dokumentua arretaz irakurri.

– ZELARIA-CELADOR [.ZIP]

– ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA – AUX. ADMINISTRATIVA/O [.ZIP]

ZERBITZUETAKO LANGILE, ERIZAIN LAGUNTZAILE, ERIZAIN, FISIOTERAPEUTA, SUKALDARI ETA MANTENIMENDU OFIZIAL kategorien temarioak CD formatoan banatuko ditugu. Prest daudenean eskuragarri izango diren lekuen zerrenda argitaratuko dugu.

Animo!

OPE OSAKIDETZA 2016-2017
TEMARIOS CATEGORÍAS CELADOR/A Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Desde aquí podrás descargar los temarios de las categorías de CELADORA Y AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O DE LA OPE OSAKIDETZA 2016-2017. Cada una de las carpetas corresponde a una categoría. Dentro encontrarás todos los documentos necesarios. Antes de nada, lee el documento denominado IRAKURRI HAU-LEE ESTO.

– ZELARIA-CELADOR [.ZIP]

– ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA – AUX. ADMINISTRATIVA/O [.ZIP]

Los temarios relativos a las categorías de OPERARIA/O SERVICIOS, AUXILIAR DE ENFERMERÍA, ENFERMERÍA, FISIOTERAPEUTA, COCINERA/O Y OFICIAL DE MANTENIMIENTO se facilitarán en formato CD en breve. Cuando estén preparados, publicaremos los lugares donde se pueden adquirir.

Animo!


2018-02-16
OINARRI ESPEZIFIKOAK, IZENA EMATEA ETA TEMARIOAK 

• Oinarri Espezifikoak
Atzo, otsailak 15, kategoria ezberdinen oinarri espezifikoak hasi ziren argitaratzen Euskadiko Boletin Ofizialean. Kategoria batzuk oraindik falta dira.

• Izena ematea
Oinarri Orokorretan jasotzen den bezala, izena emateko epea kategoriaren oinarri espezifikoak boletinean argitaratzen diren hurrengo egunetik aurrera hasiko da, eta hilabetekoa izango da. Horregatik, atzo publikatu ziren kategorietan gaurtik dago irekita izena emateko epea. Hemen daukazu Oinarri Orokorren zati bat:

9.– ESKABIDEAK.
9.1.– Eskabideak non eta nola aurkeztu.
Hautaketa-prozesuetan parte hartu nahi dutenek eskabidea Internet bidez egin beharko dute, Osakidetzaren webgunean dagoen eredua betez. Hona hemen helbidea: www.osakidetza.euskadi.net
Salbuespenez, ondoko tokietan eskabidea aurkezteko egokituko diren lekuetara joanda egin ahal izango da:

– Bilbao.
– Donostia / San Sebastián.
– Vitoria-Gasteiz.

eta horiek zehatz-mehatz non dauden komunikabideetan eta Osakidetzaren webgunean jakinaraziko da.

Internet bidezko eskabidea Eusko Jaurlaritzako KZgune zentro publikoetan bete daiteke. KZgune zentroen zerrenda helbide honetan kontsultatu ahal da: www.kzgunea.net

Prozesuan onartua izateko beharrezkoa da eskabidea epearen barruan eta behar bezala aurkeztea, aurreikusitako bi modalitateetako edozeinetan, bai eta inskripzio-eskubideak ordainduta izatea ere.

9.2.– Inskripzio-eskubideak ordaintzea.
Deialdi honetako 6.2.h) oinarrian ezarritako betekizuna betetzeko, inskripzio-eskubideak ordaindu beharko dira erakunde laguntzaile hauetakoren batean eskabideak aurkezteko epearen barruan: Kutxabank, Euskadi Kutxa/Caja Laboral, La Caixa eta BBVA. Erakunde horietako sukurtsal batean ordaintzea aukeratuz gero, eskabidearen inprimakia finantza erakunde laguntzailean aurkeztu beharko da, eta sukurtsalak, dirua sartu ondoren, mekanikoki baliozkotuko du eskabidea.

Internet bidez ordainduz gero, eskabidean bete beharko dira inskripzio-eskubideen ordainketari dagozkion atalak.

Eskabidea betetzerakoan inskripzio-eskubideei dagokien zenbatekoa ordaindu beharko da, deialdi bakoitzeko oinarri espezifikoak jasotzen dituen ebazpenean ezarritakoaren arabera eta gai horretan indarrean dagoen araudiaren arabera.

Inskripzio-eskubideak eskabideak aurkezteko epearen barnean ordaindu ezean, izangaia prozesutik kanpo geratuko da. Aurrekoa gorabehera, izangaiak zuzendu ahalko du ordaindutako diru-kopuruen gaineko akatsa, onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratzen duen Ebazpenaren 11.1 oinarrian jasotzen den erreklamazioa aurkezteko epearen azken egunera arte.

9.3.– Epea.
Izangaiek hilabete bateko (1) epea izango dute, 9.1 oinarrian ezarritakoaren arabera, eskaera aurkezteko eta inskripzio-eskubideak ordaintzeko, deialdi hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Epea azken eguneko 14:00etan amaituko da. Salbuespen gisa, deialdiaren ezaugarriek hala eskatzen badute, hilabete bateko epe hori luza daiteke oinarri espezifikoak jasotzen dituen ebazpenean zehaztutako eperaino.

• Temarioak
LAB sindikatuan lanean hasiak gara dagoeneko EPE prozesuan lagungarri izan daitezkeen temarioak lantzen. Printzipioz, honako temarioak aterako ditugu: Operario, Zelari, Administrari laguntzailea, Erizain laguntzailea, Erizaina, Fisioterapeuta. Bestaldetik, baloratzen ari gara beste hauek ere egitea: Sukaldari, Mantenimiento eta Tekniko.

Temario hauetako batzuk sindikatuaren web orrialdean (eskegiko ditugu, modu librean deskargatuak izateko.

Hala ere, kontuan hartu behar dugu gure temarioak delegatu eta afiliatuon artean egiten ditugula, beraz gutxieneko denbora beharko dugu. Kasu gehienetan, hilabetekoa baino lehen ez dira eskuragarri izango. Beraz, pazientzia pixka bat eskatu nahi dizuegu.

Temarioei eta gainontzekoei buruz joango gara informatzen. Eskerrik asko.16-02-2018
Publicación de BASES ESPECÍFICAS, INSCRIPCIÓN Y PREVISIÓN DE TEMARIOS 

• Bases específicas.
Ayer día 15 de febrero comenzó la publicación en el BOPV de las Bases Específicas de algunas categorías. Otras están aún por publicar.
• Inscripción.
Como se recoge en las Bases Generales, el plazo de INSCRIPCIÓN comienza al día siguiente de la publicación en el boletín de las bases específicas de la categoría, y dura un mes. Por esta razón, en las categorías publicadas ayer ya está abierto desde hoy el plazo de inscripción. Aquí tienes la información de las Bases Generales:

9.– SOLICITUDES.
9.1.– Lugar y forma de presentación.
Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la solicitud
a través de Internet, mediante la cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Excepcionalmente, la solicitud podrá realizarse acudiendo a las dependencias que se habilitarán al efecto, en los siguientes lugares:
– Bilbao.
– Donostia / San Sebastián.
– Vitoria-Gasteiz.

y cuya ubicación específica se facilitará en los medios de comunicación y en la página web de Osakidetza.
La cumplimentación de la solicitud vía Internet se podrá realizar a través de los centros públicos KZgunea del Gobierno Vasco, cuya relación de centros se podrá consultar a través de la siguiente dirección www.kzgunea.net

La admisión al proceso requiere haber cumplimentado y realizado en tiempo y forma dentro del plazo de presentación de solicitudes la correspondiente instancia en cualquiera de las dos modalidades previstas y haber abonado los correspondientes derechos de inscripción.

9.2.– Pago de derechos de inscripción.
A los efectos del cumplimiento del requisito que prevé la base 6.2.h) de esta convocatoria, el
pago de los derechos de inscripción deberá efectuarse dentro del plazo de presentación de solicitudes,
en cualquiera de las siguientes entidades colaboradoras: Kutxabank, Euskadi Kutxa/Caja
Laboral, La Caixa y BBVA. En el caso de optar por el abono en las sucursales de estas entidades,
se deberá presentar el impreso de solicitud en la entidad financiera colaboradora, quien una vez
realizado el ingreso lo validará mecánicamente.
En el supuesto de optar por el abono vía Internet se deberán cumplimentar los apartados de
pago de derechos de inscripción previstos en la solicitud.
La cumplimentación de la solicitud requerirá del abono en la cuantía correspondiente de los
derechos de inscripción según lo dispuesto en la resolución que contiene las bases específicas de cada convocatoria y de conformidad con la normativa vigente en la materia.

La falta de abono de los derechos de inscripción dentro del plazo de presentación de solicitudes supondrá la exclusión del proceso. No obstante lo anterior, la persona aspirante podrá subsanar el error en la cantidad abonada hasta el último día de plazo para efectuar la reclamación contra la Resolución por la que se haga pública la relación provisional de personas admitidas y excluidas prevista en la base 11.1.

9.3.– Plazo.
Las personas aspirantes dispondrán del plazo de 1 mes a partir del siguiente al de la publicación en el BOPV de las bases específicas de cada convocatoria, que finalizará a las 14:00 horas del último día del mismo, para presentar la solicitud conforme a lo que se establece en la base 9.1 y abonar los derechos de inscripción. Excepcionalmente, cuando las circunstancias de la convocatoria así lo requieran, el plazo de 1 mes podrá ampliarse por el plazo que la resolución que contenga las bases específicas determine.

• Temarios.
Desde el sindicato LAB ya nos hemos puesto a trabajar para poder facilitaros temarios que ayuden en el proceso de preparar la OPE. En principio, sacaremos temarios de: Celador/a, Operario/a, Auxiliar adm.,Auxiliar de enfermería, Enfermería y Fisioterapeuta. Además, estamos valorando la posibilidad de sacar también temarios de Cocinera/o, Mantenimiento y Técnico/a. Algunos de estos los colgaremos para su descarga libre en la página web del sindicato LAB.

De todas formas, hay que tener en cuenta que todos estos temarios los realizamos grupos de delegados, delegadas y afiliadas de LAB, por lo que necesitaremos un tiempo para llevarlos a cabo. En la mayoría de los casos, necesitaremos al menos un mes de plazo. Así que os pedimos paciencia.

Os iremos informando de los temarios y todo lo demás. Eskerrik asko.


2018/02/05
2016-17 EPE prozesurako Osakidetzaren informazio ofizialarekin lotura

Hemen daukazu Osakidetzak martxan ipini duen EPE honi buruzko INFORMAZIO OFIZIALA argitaratzeko espazioa. Prozesuaren nondik norako guztiak bertan agertuko dira. Beraz, adi ibili!

Lotura


05/02/2018
Enlace con la página oficial de Osakidetza para informar de la OPE 2016-17

Aquí tienes el enlace del espacio creado por Osakidetza para publicar toda la INFORMACIÓN OFICIAL relativa al proceso de OPE. Aquí irán apareciendo todas las nuevas informaciones y detalles del proceso, así que atentos y atentas!

Enlace

 

 

2018/06/01
ZERBITZUETAKO LANGILE eta ZELARI TEMARIEN ZUZENKETA
CORRECCIÓN DE LOS TEMARIOS DE PERSONAL OPERARIO/A DE SERVICIOS Y CELADOR/A


2018/04/30
ZERBITZUETAKO LANGILE TEMARIOAN ZUZENKETA
CORRECCIÓN TEMARIO OPERARIAS DE SERVICIO.

2018/04/16
ERIZAIN ETA ERIZAIN LAGUNTZAILE TEMARIOETAN ZUZENKETAK. CORRECCIONES EN LOS TEMARIOS DE ENFERMERÍA Y AUX. DE ENFERMERÍA

2018-03-27
GAITEGI KOMUNA
TEMARIO COMÚN

2018-03-22
2016-17 OPEko TEMARIOEN CDAK DAGOENEKO SALGAI!
TEMARIOS DE LA OPE 2016-2017 YA A LA VENTA!


2018-03-12
ZELARI eta ADMINISTRARI LAGUNTZAILE KATEGORIEN TEMARIOAK

2018-02-16
OINARRI ESPEZIFIKOAK, IZENA EMATEA ETA TEMARIOAK

2016-17 EPE prozesurako Osakidetzaren informazio ofizialarekin lotura

[IRITZIA]  “Operación OPE” en Osakidetza


16-02-2018
Publicación de BASES ESPECÍFICAS, INSCRIPCIÓN Y PREVISIÓN DE TEMARIOS 

Enlace con la página oficial de Osakidetza para informar de la OPE 2016-17

[OPINIÓN]  “Operación OPE” en Osakidetza