FVEMek uztailaren 18ko Bizkaiko Metalgintzako Hitzarmenaren Mahai Negoziatzailean izan zuen jarrera dela eta, LABek idatzi bat erregistratu du gaur Lan Harremanen Kontseiluan, proposamen zehatz batekin.

Zoriotxarrez gure argudioak eta aipatu Patronalaren jarrerari buruzko gure aurreikuspenak indartuta ikusi ditugu, hau da, egoera honen aurreko pasibotasun eta erosotasuna. Soldata igotzeko proposamena eta berdintasuna eta diskriminazio ezari buruzkoa egin dituzte (azken hau indarrean dagoen legaltasunari buruzko soilik, neurri berri edo eraginkorrik gabekoa). Horregatik, behartuta ikusi dugu gure burua emakumeen lan baldintzak hobetu eta emakumeen kontratazioa sustatzeko beharrezko edukiak definituko dituen proposamen bat egitera:

1. Berdintasuna sustatzeko Batzorde baten sorrera. Batzorde honen erantzukizuna izango da egoeraren diagnostiko orokor bat egitea eta Ekintza Plan Positiboa planteatzea emakumeak Bizkaiko metalgintza sektorean sartzeko, berdintasuna bermatu eta dagoen soldata-arrakalarekin amaitzeko.

2. Hiru hilabetetako epean, aipatu Batzordeak ofizialki sortuta egon beharko du eta beharrezko informazioa eta diagnostiko orokorra emango dio enpresa bakoitzari, hauek euren zentroaren Ekintza Plan Posititboa egin ahal dezaten.

3. Emakumeak gutxienez %40 ez diren enpresa guztietan, bakante edo beharrizan berrien aurrean, emakumeak kontratatuko dira lehentasunez. Hau da, langileen artean parekidetasuna bermatu artean, lehentasuna izango dute emakumeen curriculumek. Horretarako, enpresa bakoitzak eta Ekintza Plan Positiboaren barruan, beharrezko kuotak zehaztu beharko ditu egun dagoen egoera orekatzeko. Batez ere, “historikoki” gizonei esleitu zaizkien lanpostu guzti horiei dagokienean.

4. Planak neurriak hartu beharko ditu emakumeen aldi baterako kontratazioa gizonezkoena baino altuagoa izan ez dadin. Eta epeak markatu emakume horiei guztiei kontratazio finkoa egiteko.