‘Bizilan.eus’ webgunea aurkeztu dugu; hots, langileria osoari baliagarriak zaizkien informazioak ezagutarazteko sortutako tresna berria. Hainbat kolektiborentzat atal desberdinak sortu ditugu informazioa erraztasunez aurkitu ahal izateko: etxeko langileak, gazteak, migranteak, autonomoak, aniztasun funtzionala, pentsioak, prestazioak… Langileen eskubideen inguruko informazio argia aurkitu ahalko da atari berrian, ohiko zalantzak erantzuteko eta informazio gehigarria eskaintzeko.

Lelo honekin laburtu genezake tresna berriaren izaera: “Bizilan.eus, zure eskubideak klik batean. Ezagutza da aldaketarako lehen pausoa”

Norentzat zuzendua dago?
Bizilan.euswebgunea, langileria osoari baliagarriak zaizkien informazioak ezagutarazteko sorturiko tresna da. “Langile” hitza erabiltzen dugunean lanean, langabezian, erretiratuta edo ikasten dauden pertsonen inguruan hitz egiten ari gara, eta, horregatik, Bizilan webguneak kolektibo hauen guztien egoerak hartzen ditu kontutan. Kolektibo hauentzako atal desberdinak sortu ditugu informazioa erraztasunez aurkitu ahal izateko: etxeko langileak, gazteak, migranteak, autonomoak, aniztasun funtzionala, pentsioak, prestazioak.

Zer aurkitu ahal da bertan?
Langileen eskubideen inguruko informazio argia aurkituko dugu; ohiko zalantzak, kolektibo bakoitzaren eskubideak, informazio gehigarria… Informazioa atal desberdinetan sailkaturik aurkitu ahal da:

– “Zer da?”: egunerokotasuneko kontzeptuen azalpena
– “Nora jo?”: nork lagundu gaitzake kasuaren arabera
– “Zer egin?”: nola jokatu kasuaren arabera
– “Ohiko zalantzak”: langileek maiz aurkitzen dituzten egoeren erantzunak