LABek, beste hainbat eragile sindikal eta sozialekin batera, pobrezia eta bazterketaren aurkako adierazpen bat aurkeztu genuen atzo. Hain zuzen ere, bizitza libre eta autonomoa lortzeko prestazioak ahalik eta pertsona gehienei bermatu behar zaiela eskatu dugu, eta kudeaketa sistema bizkor, garden eta bermatzailea izango duen lege bat aldarrikatu. "Eusko Jaurlaritzari eta Legebiltzarreko taldeei eskatzen diegu Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak bermatzeko Legearen Erreforma aipatu hausnarketatik abiatzea", adierazi dugu.

Hauxe da adierazpena:

POBREZIA ETA BAZTERKETARIK GABEKO
HERRI BATEN ALDE

Adierazpen hau sinatzen dugun erakunde, talde, sare, eta sindikatuek 18/2008 Legea, abenduaren 23koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzekoa, aldatzeko prozesuaz gure kezkak adierazi nahi ditugu.

Egungo jendarteak dituen erronka nagusiek zerikusia dute, batez ere, etorkizunerako nahi dugun gizarte ereduarekin. Gure jendarte eredua eraikitzeko gakoetako bat da ezarriko dugun prestazio sistema. Egingo dugun inbertsio mailak erabakiko du jendarte kohesionatua , hiritar guztientzako ongizate maila handiko gizartea izango dugun edo jendarte apurtua, zeinetan pertsona batzuk bizitza kalitate handia izango duten ( ordain dezaketenek) eta gehiengoak baldintza duinik gabe bizi iraungo duten.

Duela hamarkada batzuk euskal jendarteak pobrezia eta bazterketa sozialari eutsi zion. Bi helburu nagusi zituen legea onartu zen: pobrezian bizi ziren pertsonen gutxieneko diru-sarrerak bermatzea, eta hauek gizarteratzea, horrela Euskadi jendarte kohesionatua izan dadin lagunduz.

Bi helburu nagusi horiek diseinatzen ari den erreforman sendotu behar dira. Egun, Euskal jendarteak lege bat behar du:

• Pobreziarekin amaitzeko, bizitza duina izateko eta gizarteratzeko diru sarrera nahikoa bermatuz.
• Bazterkeria sozialarekin amaitzeko, pertsona guztiak gizarteratzeko mekanismoak ezarriz.

POBREZIAREKIN AMAITU
Eusko Jaurlaritzak egindako “2016ko Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkesta”ren arabera pobrezia arriskuan dauden 60.000 pertsonek ez dute Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen eta beste 63.000k jaso arren ez dute pobrezia atzean uzten.

Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren erreformaren xedeetako bat egoera iraultzea litzateke: pobrezia arriskuan dagoen pertsonarik ez geratzea DsBE lortu barik eta DsBE jasotzen duen pertsona pobrerik ez izatea.

BAZTERKERIA SOZIALAREKIN AMAITZEA
Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak bermatzeko Legearen Erreformaren beste helburuetako bat da pertsona guztien benetako gizarteratzea bermatzea, enplegua izan ala ez. Egungo lan merkatueran egoera txarraren ondorioz, populazioaren %12 langabea da. Bestetik DsBE hartzaileen %20 lanean ari da, baina baldintza prekarioetan, eta agerian geratzen da enpleguak ez duela pobre izateari uztea bermatzen. Lege honek, beraz, gizarteratzea eskubide gisa jaso behar du

Laburbilduz, bizitza libre eta autonomoa lortzeko prestazioak ahalik eta pertsona gehienei bermatu behar zaie, eta kudeaketa sistema bizkor, garden eta bermatzailea izango duen lege baten alde egiten dugu.

Eusko Jaurlaritzari eta Legebiltzarreko taldeei eskatzen diegu Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak bermatzeko Legearen Erreforma aipatu hausnarketatik abiatzea.

Posiblea delako eta behar dugulako, pobreziarik gabe eta bazterketarik gabeko herria nahi dugulako