Hego Euskal Herrian martxoan erregistratuko langabeziak 2.057 pertsonetan egin zuen behera otsailekoarekiko eta horrela, 151.645 langabetu daude egun, Lan Ministerioak emandako informazioaren arabera.

Langabeziaren jaitsiera nabarmenagoa izan da gizonen artean (-%0,7) emakumeen artean baino (-%1,1). Langabetuak, emakumezkoak dira nagusiki, %57,7, hain zuzen ere.
Langabeziaren igoerak berriro ere kolpatu du gazteria, aurretik ere desabantailan dagoena, enplegu bat eskuratzeko zailtasun gehiago baititu eta prekarietate maila handiagoak jasa behar dituelako.

Martxoan, 25 urtetik beherako 80 gazte gehiago erregistratu dira langabezian eta iazko martxokoak baino 619 gehiago dira, urte arteko %5,7ko igoera suposatzen duena.
Bestalde, aldibaterakotasunaren gaitzak ere indartsu kolpatzen du, eta lau herrialdeetan sinatutako ehun kontratutaik 8 baino ez zen izan mugagabea.

Langabeziagatiko babes sistemaren defizit larriei eta bere estaldura maila baxuari dagokionez, esan beharra dago SEPE martxoan hasi dela 52 urtetik gorakoentzako langabezia dirugaluntza ematen, baina gaur prestazioei buruz argiratatutako informazioa otsailari dagokio.

Datu hauen arabera, otsailean, 65.483 pertsonek jaso zuten langabeziagatiko prestazioaren bat Hego Euskal Herrian, baina kasuen %38 baino gehiagoan, batazbeste 430 euro gainditzen ez dituen miseriazko prestazio asistentziala baino ez da.

Gainera, prestazioen sistema onuradun guztietatik, 49.682 baino ez dago langabezian ofizialki, besteak kategoria honetatik kanpo baitaude arrazoi administratibo ezberdinengatik.

Honek guztiak esan nahi du Hego Euskal Herrian 104.000 langabetuk ez zutela langabeziagatiko inolako prestaziorik jaso. Hortaz, sistemaren estaldura tasa langabetuen %32,3koa da, eta baxuagoa da emakumeen artean (%29,7) gizonen artean baino (%35,8).