2014ko apirilaren 8an Pertsonal Zuzendaritzarekin izandako bileran jasotako informazioaren arabera apirilaren 9an Osakidetzaren zuzendari orokorraren ebazpena argitaratuko da, non Mendaroko 2 eta Zumarragako 6 LTEko plazak (Laborategiko Tekniko Espezializatua) derrigorrez Donostia ospitalera ekarriak izango dira.

Erabiliko den baremoa hurrengoa da: .Lan-esperientzia 50 puntu gehienez 0’2 puntu hileko, zenbatuz eta euskara 5 puntu. 

Trasladoak egiteko aurrena borondatez eskainiko da langileei baremoan puntu geihago ditenei lehentasuna emanez,eta modu honetan plazak ez badira betetzen derrigorrez egingo da puntu gutxiago duten langileetatik hasita, eta hurrengo ordenean, interinoak, zerbitzu eginkizunetakoak, barne promozionatuak, finkoak, 

Mugitutako langileak, bai borondatezko baita derrigorrekoakz ere, hurrengo lekuz-aldatze prozesuan lehentasuna izango dute (Noiz izango da hurrengo lekuz-aldatze prozesua?) 

Bidaiatzeko aldaketak direla eta kalteak ordainduak izango dira, 2 urte gehienez, eta bakoitzaren etxetik lehengo lan-egoitza eta oraingo Donostia ospitaleko kilometroen diferentzia ordainduko da. 

Gainontzeko kategoriekin erabiliko den baremoa “baremo bera edo antzekoa” izago da. 

LAB SINDIKATUAREN JARRERA 
Derrigorreko trasladoen arautegia onartu gabe izanik eta bestetik 2013/11/19-an Donostia Ospitaleko zuzendaritzarekin izandako bileran Gerenteak esadakoaren arabera Osakidetzako Giza baliabideko zuzendaritzaren ardura pertsonalaren trasladoarena izango zela kontutan hartuta, LABek Osakidetzako Mahai Sektorialean negoziatzeko moduko gaia dela eta aldi berean kategori guztiak eta laborategi guztietan tratamendu bera izan behar zutela. 

GURE BALORAZIOA 
1) Helburua beteta: Denuntziatu genuen bezala Laborategietako Plan Orokorraren helburu 
nagusia enplegu suntsitzea zen, hortik baitdator Zerbitzu publikoetako kudeatzaileen “gastoa 
eusteko” modua. 
2) Derrigorrezko trasladoak egiteko ebazpenik gabe, eta Gipuzkoako Laborategietako Kudeaketa 
Unitate Klinikoa sortu gabe, kudeatzaileak pertsonal mugitzeko “beharrean aurkitzen dira, 
Arautegia baino azkarragoak dira. TXAPUZEROAK.