Aztiker-ek, Ipar Hegoa fundazioaren aginduz, EITB taldeko informatiboak aztertu ditu. Hiru gai nagusi landu ditu honen inguruan. Lehenik eta behin, lurraldetasunaren trataera eta subjektu politikoen protagonismoa. Bigarrenik, emakume eta gizonek albistegietan dituzten protagonismoa eta errepresentazioa. Hirugarrenik, informazio sozioekonomikoaren tratamendua eta klase sozialen errepresentazioa eta protagonismoa.
Laburtuz, hauek dira ikerketaren ondorioak:

– Eremu sozioekonomikoari buruzko informazioak oso tarte txikia betetzen du informazioaren denboran, alegia, %7,4 baino ez. Gainera, informazio horrek desberdintasun sozialak eta klase-interesen kontraesanak ezkutatzen ditu.

– Informazioak enpresari-klasearen aldeko errepresentazio estereotipatua eskaintzen du, ongi kolektiboari lotuta. Langile-klaseari buruzko ikuspegia, aldiz, negatiboa eta biktimizatzailea da.

– Oso informazio gutxi ematen da laneko istripuei buruz; gertaera isolatu gisa aurkezten dira, eta kasuen % 85ean zorigaitzaren ondorio bezala aurkezten dira.

– Oraingo krisiaren testuingurua fenomeno ekonomiko bezala aurkezten da, eta bere arrazoiak enpresarien eta instituzioen jardunetik kanpo kokatzen dira; beraz, erantzukizunik aipatu gabe eta kritikarik egin gabe hitz egiten da krisiari buruz.

– Transmititzen diren balioek indibidualismoa indartzen dute, kolektibotasunaren aurrean; era horretan, ideologia menderatzailea mantentzen eta onartzen laguntzen dute.

 
{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/Ipar-Hegoa/besteak/EITB/01_Lurraldetasunaren%20trataera%20eta%20subjektu%20politikoen%20protagonismoa.pdf,220,332,link{/edocs}
Lurraldetasunaren trataera eta subjektu politikoen protagonismoa
{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/Ipar-Hegoa/besteak/EITB/01_Tratamiento%20de%20la%20territorialidad%20y%20protagonismo%20de%20los%20diferentes%20sujetos%20pol%C3%ADticos.pdf,220,332,link{/edocs}
Tratamiento de la territorialidad y protagonismo de los diferentes sujetos políticos
{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/Ipar-Hegoa/besteak/EITB/02_EITBko_albistegien_azterketa_lurraldetasunaren_tratera%5B2%5D.pdf,220,332,link{/edocs}
AZTIKER-en AZTERKETA

 
{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/Ipar-Hegoa/besteak/EITB/02_EITBko_albistegien_azterketa_lurraldetasunaren_tratera%5B2%5D.pdf,220,332,link{/edocs}
Emakumeek eta gizonek EITBko albistegietan dituzten protagonismo eta errepresentazioari buruzko azterlana
{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/Ipar-Hegoa/besteak/EITB/02_Emakumeek%20eta%20gizonek%20EITBko%20albistegietan%20dituzten%20protagonismo%20eta%20errepresentazioari%20buruzko%20azterlana.pdf,220,332,link{/edocs}
Estudio sobre el protagonismo y representación de las mujeres y hombres en los informativos de EITB
{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/Ipar-Hegoa/besteak/EITB/03_EITBko%20albistegien%20azterketa_Generoen%20trataera.pdf,220,332,link{/edocs}
AZTIKER-en AZTERKETA

 
{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/Ipar-Hegoa/besteak/EITB/03_Infomazio%20sozioekonomikoaren%20tratamendua%20eta%20klase%20sozialen%20errepresentazioa%20eta%20protagonismoa.pdf,220,332,link{/edocs}
Infomazio sozioekonomikoaren tratamendua eta klase sozialen errepresentazioa eta protagonismoa
{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/Ipar-Hegoa/besteak/EITB/03_Estudio%20sobre%20el%20tratamiento%20de%20la%20información%20socioeconómica%20y%20la%20representación%20y%20protagonismo%20de%20las%20clases%20sociales%20en%20los%20informativos%20de%20EITB.pdf,220,332,link{/edocs}
Estudio sobre el tratamiento de la información socioeconómica y la representación y protagonismo de las clases sociales en los informativos de EITB
{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/Ipar-Hegoa/besteak/EITB/01_EITBko%20albistegien%20azterketa__%20Trataera%20sozioekonomikoa_pdfrako.pdf,220,332,link{/edocs}
AZTIKER-en AZTERKETA