2024-05-25

ZER DA LAB?

Zuregandik hurbil gaude. Afiliazioarekin sostengua ematen diguzu, erabakien parte zara eta sindikalismo eraginkorra aktibatzen duzu. Babestu eta elkar zaintzen dugu elkar, langileen babes kolektiboa oinarri. Lan eta bizitza duinaren alde dihardugu, langileen eskubideen defentsan eta aldaketa sozialaren alde.

Zanpaketa nazional, sozial eta heteropatriarkalik gabeko herria izatea dugu helburu, aldaketa sozial eta politikoak eragiteko dugun gaitasunetik.

Langileria zatitu eta bizi eta lan baldintzak prekarizatzea erabaki du patronalak. Guk kontrara, lantokian dauden langile guztiak aintzat hartzen ditugu, denon eskubideen defentsan aritzeko.

驴QU脡 ES LAB?

Somos un sindicato cercano a ti. Con tu afiliaci贸n nos apoyas, formas parte de las decisiones y activas un sindicalismo eficaz. Nos protegemos y nos cuidamos mutuamente, con el amparo colectivo de la clase trabajadora como base. Luchamos por un trabajo y vida dignas, por la defensa de los derechos de los y las trabajadoras y por el cambio social.

Trabajamos con el objetivo de ser un pueblo sin opresiones nacionales, sociales y heteropatriarcales, desde nuestra capacidad de provocar cambios sociales y pol铆ticos.

La patronal ha decidido dividir a la clase trabajadora y precarizar las condiciones de vida y de trabajo. Frente a ello, tenemos en cuenta a todas las trabajadoras y trabajadores que est谩n en el centro de trabajo para actuar en defensa de los derechos de todas y todos.

AFILIATZEKO BOST ARRAZOI

CINCO MOTIVOS PARA AFILIARTE

Hitza eta ekintza gara.

Cumplimos con nuestra palabra y actuamos.

Sozialista, feminista, independentista,
ekologista, euskaltzalea, edo/eta
internazionalista zara? LABen ere bagara.

驴Eres socialista, feminista, independentista, ecologista, euskaltzale, y/o internacionalista? Tambi茅n lo somos en LAB.

Langile klase osoaren sindikatua gara:
soldatapeko, langabe, pentsionista,
bekadun, autonomo faltsu, etxeko langile…
guztientzako eskaintza dugu.

Somos el sindicato de toda la clase
trabajadora: tenemos oferta para todas las personas asalariadas, paradas, pensionistas, becarias, falsas aut贸nomas, trabajadoras del hogar…

Afiliatuz, LABen sindikalismo borrokalari eta independentea bultzatzen ari zara,
sindikatuaren parte izanik.

Afili谩ndote, est谩s impulsando el
sindicalismo combativo e independiente
de LAB, formando parte de 茅l.

Eskaintzen ditugun zerbitzu guztiak eskura izango dituzu.

Tendr谩s a tu disposici贸n todos los servicios que ofrecemos.

AFILIATUENTZAKO ZERBITZUAK

> Lantokietan LABen ildoa definitzeko prozesuetan parte hartzea (informazioa, eztabaidaguneak…), ekintza sindikala garatzeko bitartekoak nahiz antolatzeko eskaintzak (sail sindikalak, sare sindikalak…).

> Aholkularitza sindikala (hitzarmen kolektiboa, lan kontratua, nominak, baimenak, aukera berdintasun planak, euskalduntze planak… informazioa eta orientazioa).

> Lan osasunean aholkularitza eta defentsa.

> Aholkularitza eta defentsa juridikoa (kontziliazioak, demandak, helegiteak…).

> Formakuntza.

> Borroka Kutxa.

SERVICIOS PARA AFILIADAS Y AFILIADOS

> Participaci贸n en los procesos de definici贸n de la l铆nea de LAB en los centros de trabajo (informaci贸n, foros de debate…), herramientas para el desarrollo de la acci贸n sindical y propuestas organizativas (secciones sindicales, redes sindicales…).

> Asesoramiento sindical (informaci贸n y orientaci贸n sobre convenios colectivos, contratos laborales, n贸minas, permisos, planes de igualdad de oportunidades, planes de euskaldunizaci贸n…).

> Asesoramiento y defensa en salud laboral.

> Asesoramiento y defensa jur铆dica (conciliaciones, demandas, recursos…).

> Formaci贸n.

> Borroka Kutxa.

AFILIZAZIO KUOTAK (2023ko abenduan eguneratua)

CUOTAS DE AFILIACI脫N (actualizado en diciembre de 2023)

HEGO EUSKAL HERRIA

KUOTA 1 : 5,62 euro. DSBE (Diru-Sarrerak Bermatzeko Errenta) jasotzen duten edo hau baino diru sarrera apalagoak dituztenak.

KUOTA 2 : 10,25 euro. Enplegua, pentsio edo subsidio bidez, DSBEaren eta LGSren arteko zenbatekoa jasotzen dutenak.

KUOTA 3 : 15,37 euro. Enplegua, pentsio edo subsidio bidez, hilean LGS eta 1.200 euro artean jasotzen dituzten langileak, aparteko ordainsariak salbu (1.400 euro aparteko ordainsariak hainbanatuta izanez gero).

KUOTA 4 : 20,58 euro.Enplegua, pentsio edo subsidio bidez, hilean 1.201 euro (aparteko ordainsariak hainbanatuta izanez gero, 1.401 euro) eta 2.000 euro (aparteko ordainsariak hainbanatuta izanez gero, 2.330 euro) jasotzen dituzten langileak.

KUOTA 5 : 24 euro. Enplegua edo pentsio bidez, 2001 euro baino gehiago jasotzen dituzten langileak, aparteko ordainsariak salbu (2.331 euro, aparteko ordainsariak hainbanatuta izanez gero).

IPAR EUSKAL HERRIA

KUOTA 1 : 5,62 euro. Urtean 10.184 euro jasotzen duten edo baino diru sarrera apalagoak dituzten langileak.

KUOTA 2 : 10,25 euro. Enplegua, pentsio edo subsidio bidez, urtean 10.185 euro eta 14.000 euro arteko zenbatekoa jasotzen duten langileak.

KUOTA 3 : 15,37 euro. Enplegua, pentsio edo subsidio bidez, urtean 14.001 euro eta 16.800euro arteko zenbatekoa jasotzen duten langileak.

KUOTA 4 : 20,58 euro.Enplegua, pentsio edo subsidio bidez, urtean 16.801 euro eta 28.000euro arteko zenbatekoa jasotzen duten langileak.

KUOTA 5 : 24 euro. Enplegua, pentsio edo subsidio bidez, urtean 28.000 euro baino gehiago jasotzen duten langileak.
HEGO EUSKAL HERRIA

CUOTA 1 : 5,62 euros. Personas perceptoras de RGI (Renta de Garant铆a de Ingresos) o con ingresos inferiores.

CUOTA 2 : 10,25 euro. Mediante empleo, pensiones o subsidios que perciban la cuant铆a entre la RGI y el SMI.

CUOTA 3 : 15,37 euros. Trabajadores y trabajadoras que perciban por empleo, pensi贸n o subsidio entre SMI y 1.200 euros mensuales, excepto pagas extraordinarias (1.400 euros en caso de prorrateo de pagas extraordinarias).

CUOTA 4 : 20,58 euros.Trabajadores y trabajadoras que perciban por empleo, pensi贸n o subsidio un importe de entre 1201 euros (1.401 euros en caso de prorrateo de pagas extraordinarias) y 2.000 euros mensuales (2.330 euros en caso de prorrateo de pagas extraordinarias).

CUOTA 5 : 24 euros. Trabajadores y trabajadoras que perciban por empleo o pensi贸n m谩s de 2.001 euros al mes, excepto pagas extraordinarias (2.331 euros si las pagas extraordinarias est谩n prorrateadas).
IPAR EUSKAL HERRIA

COTISATION 1 : (5,62 euros de cotisation): Celles et ceux qui au titre d鈥檜n emploi, d鈥檜ne pension ou de toutes autres indemnit茅s per莽oivent un revenu inf茅rieur 脿 10.184 鈧 dans l鈥檃nn茅e.

COTISATION 2 : (10,25 euros de cotisation): Celles et ceux qui au titre d鈥檜n emploi, d鈥檜ne pension ou de toutes autres indemnit茅s per莽oivent un revenu entre 10.185鈧 et 14.000鈧 dans l鈥檃nn茅e.

COTISATION 3 : (15,37 euros de cotisation): Celles et ceux qui au titre d鈥檜n emploi, d鈥檜ne pension ou de toutes autres indemnit茅s per莽oivent un revenu entre 14.001鈧 et 16.800鈧 dans l鈥檃nn茅e.

COTISATION 4 : (20,58 euros de cotisation): Celles et ceux qui au titre d鈥檜n emploi, d鈥檜ne pension ou de toutes autres indemnit茅s per莽oivent un revenu entre 16.801鈧 et 28.000鈧 dans l鈥檃nn茅e.

COTISATION 5 : (24 euros de cotisation): Celles et ceux qui au titre d鈥檜n emploi, d鈥檜ne pension ou de toutes autres indemnit茅s per莽oivent un revenu sup茅rieur 脿 28.000鈧.