TAMAR AUZO LAGUN, CC GOÑI, CC. MAGUI, GASCA, BASKA, SODEXO, EUREST, IKUSER, SERVYREST, AIBAK eta ASKORAri zuzendu diegu eskaera.

Covid-19aren krisia hasi zenetik, kolektibitateetako enpresekin izan ditugun bilera guztietan, langileen soldata-baldintzak bermatuko dituen negoziazio-esparru bat irekitzeko beharra adierazi diegu, baina erantzuna beti izan da ezezko bat.

Duela egun batzuk, berriz ere, negoziazio-prozesu bat irekitzeko eskatu genien kolektibitate-enpresei, ABEEEab dauden langileen soldataren %100 bermatzeko, bezeroa edozein izanda ere, publikoa edo itunpekoa, langileentzako baldintza berberak eskatzeko, eta haien erantzuna negoziazioari ezetz esatea izan da berriro.

Kolektibitateen enpresa gehienek EAEko eskola publikoen sareko eskola-jantokiak kudeatzen dituzte, baita ospitale publikoetako eta EITBko kafetegiak eta jantokiak ere, besteak beste. Sindikatu honek lan-agintaritzaren aurrean aurkeztutako alegazio eta errekurtsoen eta administrazioarekin izandako elkarrizketen ondoren, Eusko Jaurlaritzako sailekin kontratu publikoak dituzten kolektibitateen enpresek kudeatutako zentroetako langileei inolako ABEErik ez aplikatzea lortu genuen.

Horren ondorioz, administrazioarekin kontratu publikoak dituzten kolektibitate-enpresek ez dute soldaten gastu osoa ordaindu beharrik izango ABEEE aplikatzen ez zaien langileentzat, ezta aseguru-polizetako gastuak ere, beste onura batzuen artean.

Gainera, kolektibitateetako enpresak ere salbuetsita daude ABEEEan dauden langileen kotizazioak ordaintzetik, hau da, enpresentzako soldata-gastua ere nulua da. Eta horri guztiari gehitu behar zaizkio gobernu ezberdinek patronalaren esku jarri dituzten milaka milioiak. Azken batean, langile klaseak ere krisi hau ordaintzea nahi dutela, eta argi dago ez dugula onartuko.
Oso garrantzitsua da ez ahaztea kolektibo horren ezaugarria dela kontratu partzialak izatea, egunean 3 orduko lanaldiak, soldata irrigarriak, eta gehienak emakumeak direla.

Hau esanda, TAMAR AUZO LAGUN, CC GOÑI, CC. MAGUI, GASCA, BASKA, SODEXO, EUREST, IKUSER, SERVYREST, AIBAK, ASKORA enpresei exijitzen diegu sektoreko langile guztientzako soldataren %100 beren gain har dezatela bezeroa edozein dela ere, publikoa zein itundua izan.