Cabiecesek, berak aurkezturiko dokumentazioa ikusita eta kodigo penaleko 307 artikuloaren arabera, Kutxabank eta Iberdrolatik 12.000 euro jasotzen zituen bitartean langabezi prestazioaren bitartez autonomoen kuota modu irregularrean ordaindu zuen.

LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, HIRU, EKA eta Euskal Herriko pentsionisten plataformak "kutxabank kasuaren" auzian akusazio popular gisa onartuak izan ginen. Bertan Mario Fernandez, Mikel Cabieces eta Rafa Alcorta inputatuta daude Kutxabanken izandako gertakarien harira fiskaltzak ezarritako salaketaren ondorioz. Gaur, hilak 19, akusazioak deituriko testigoak deklaratu dute.

Cabiecesek Kutxabank eta Iberdrolatik 12.000 euro jasotzen zituen bitartean langabezi prestazioaren bitartez autonomoen kuota modu irregularrean ordaindu zuen

Gaur Joseba Barrenak, Lopez Eguilazek deituta Cabiecesi egindako ordainketak ezagutu ditzakeen ustezko bezala eta Maria Victoria Mendiak, auditoria batzordeko presidenteak deklaratuko dute. Deklarazio hauekin lortu nahi dugun helburua da entitatean zuzendaritza karguak betetzen zituztenak ordainketa irregular hauen berri bazutela baieztatzea eta asumituak zirela pertsona honi mesede tratu gisa inolako lanik burutzen ez bazuen ere bueltan.

Akusazio popularrak eskaturiko eta epaitegian entregatu den dokumentazioak adierazten du bufeteak ez zuela lan kargarik jaso kontratazioa justifikatzeko. Urtebetean Alkortaren bufetean Cabiecesek egindako lanak gure sindikatuetako edozein abokatuk astebetean bete ditzake. Horrela gertatu zen 2014ean, bai 2012an eta baita 2013an ere.

Kutxabank asesoratzearren, lan berdina egiteagatik kobratzen zuten pertsona ezberdinek, Alcortaren bufeteak kobratzen zuen alde batetik, Eduardo Aranak kobratzen zuen bufeteko kide bezala, eta kobratzen zuen Cabiecesek, diru gehiegi Kutxabanken aldetik ordaindua lan bakar eta eskasa ordaintzek.

Egoera hau argitzeko, Eduardo Arana deitu dugu deklaratzera, baita Ana Mendaz ere, hau ere bufeteko kidea, baita Caja Surreko abokatua ere gobernu españolaren lanak eta bidaiak hain ondo ordainduak argitu ditzan.

Mareatzeari utzi diezaiotela eskatu nahi diegu, eta onar dezatela Cabieces kontratatzea alderdien arteko akordioa zela kutxak eta kutxabank pribatizatzeko asmoz. A honetan Cabieces Jaunaren merito bakarra Espainiar Estatuko Delegatu izana da.

Cabiecesek langabezitik kobratzen zuenaren inguruan, esan behar dugu, Cabiecesek berak aurkezturiko dokumentazioa ikusita, esan behar dugu Cabieces prestazioa 2012ko apirilean hasi zela kobratzen, hilero Kutxabank eta Iberdrolatik 6000 euro kobratzen hasi eta gero. Beraz, kodigo penaleko 307 artikuloaren arabera, autionomoen kuota modu irregular batez ordaindu zuen hilero Kutxabank eta Iberdrolatik 12.000 euro jasotzen bazituen. Fiskaltzaren ekinbideak bere akusazioekin guk esandakoa konfirmatzen du.

Hau da langabezi prestazioa jasotzen duen pertsona baten miseria morala era berean beste politikari batzuik bezala enpresa pribatuetako ate birakarietatik ordainsaria jasotzen duela. Hau injustizia onartezina da milakak direnean langabezian egonik prestazio hau jaso ezin dezaketen pertsonak egonik.

Berriz ere badiogu, Kutxen pribatizazioa mesede tratu hauek izateko baliagarri izan dela, eta aurrerantzean ere horrelakoak gertatuko dira akzioak entitate publiko fundatzaileei bueltatzen ez zaizkien bitartean.

Kutxabak publikoa orain. Pribatizazioaren prozesuan atzera egitea, eta euskal sistema finantzieroa sortzea da euskal produkzio sareak eta euskal jendarteak behar duena. Horrela bakarrik ekidin daitezke iruzur hauek.
Cabieces, teniendo en cuenta documentación presentada por el mismo y según el artículo 307 del código penal, pagó sus cuotas de autónomo de manera ilegal mediante la prestación de desempleo mientras percibía casi 12.000 euros mensuales de Iberdrola y Kutxabank

Hoy van a declarar Joseba Barrena citado por Lopez Eguilaz como posible conocedor de los pagos a Cabieces y Maria Victoria Mendia presidenta de la comisión de auditoria; el objetivo que queremos conseguir con estas declaraciones es verificar que los pagos irregulares al Sr. Cabieces eran conocidos en la entidad por las personas que ocupaban cargos de dirección y que eran asumidos como tal como un trato de favor a esta persona sin prestación de trabajo alguna.

De la documentación solicitada por esta acusación popular y entregada en este juzgado nos reafirmamos en que el trabajo del bufete no sufrió ningún incremento que justificara la contratación del Sr.Cabieces. Las ocupaciones del bufete del Sr. Rafael Alkorta en un año de trabajo para Kutxabank podría ser realizado por cualquiera de los abogados de los sindicatos aquí presentes en una semana; así sucedió en 2.014 y así sucedió en 2012 y 2013.

En asesorar a Kutxabank cobraban varias personas por el mismo trabajo; cobraba el bufete de Rafael Alkorta como tal, cobraba el Sr. Eduardo Arana miembro del bufete y cobraba el Sr. Cabieces; muchísimo dinero entregado por Kutxabank para pagar un único y escaso trabajo.

Con el fin de clarificar esta situación hemos citado a declarar al Sr Eduardo Arana y la Sra. Ana Mendaz (día 9 de Julio) miembros del bufete del Sr. Rafael Alkorta yal letrado de Caja Sur (día 16 de Julio) con el objetivo de aclarar los trabajos y los viajes del ex delegado del gobierno por los que tan generosamente era remunerado.

Reiteramos que dejen de marear la perdiz y reconozcan que al Sr. Cabieces se le pagaba un sueldo como parte de los acuerdos de los partidos para apoyar la privatización de las Cajas y Kutxabank y que el único mérito conocido del Sr. Cabieces para ello es haber sido delegado del gobierno de España en la CAV.

Respecto al cobro indebido de la prestación de desempleo por parte del Sr. Cabieces y tras la documentación presentada por él tenemos que decir que la concesión de su solicitud de capitalización del desempleo tiene fecha de 17 de Abril de 2012 un mes después de que el Sr. Cabieces comenzara a cobrar cerca de 6.000 euros mensuales tanto de Kutxabank como Iberdrola. En consecuencia con ello según el artículo 307 del código penal el Sr. Cabieces pagó sus cuotas de autónomo de manera ilegal mediante la prestación de desempleo al mismo tiempo que percibía casi 12.000 euros mensuales de Iberdrola y Kutxabank. La actuación del fiscal siguiendo adelante con sus acusaciones confirma lo que estamos diciendo

Esta es la miseria moral de una persona que no duda en hacer un fraude a la prestación de desempleo tras ser beneficiario de la famosa puerta giratoria de determinados políticos y la empresa privada. Y es una inadmisible injusticia para los miles de personas que hoy carecen estando en desempleo de esta prestación.

Volvemos a repetir que la privatización de las Cajas Kutxabank ha sido el caldo de cultivo para que tratos de favor y pagos indevidos como los que estamos denunciando se hayan producido y que se seguirán produciendo más entretanto no se devuelvan a manos de las entidades públicas fundadoras las acciones de Kutxabank en manos de las fundaciones bancarias.

Kutxabank público ya. Revertir el proceso de privatización y crear un sistema financiero público vasco es lo que necesita el tejido productivo vasco, la sociedad vasca y la unica manera de evitar estos fraudes.