Espainiako
 Auzitegi
 Konstituzionalak
 Sorturen
 legeztatzearen
 inguruan
  hartu
 duen
 erabakia
 ezagutu
 berri
 dugun
 honetan,
 honakoa
 adierazi
 nahi
  dugu 
LAB 
sindikatutik:LABetik
 behin
 eta
 berriro
 esan
 dugu,
 Euskal
 Herrian
 bizi
 dugun
 aro
 berriak
  aurreko
 garaietako
 formulak,
 legeak
 eta
 prozedura
 judizialak
 baztertzea
  eskatzen
 duela,
 tartean,
 alderdien
 legea.
 Sorturen
 aurkako
 auzibideak
 eta
  legez
 kanporatzeak,
 azken
 urteetan
 Euskal
 Herrian
 ireki
 diren
 gainerako
  auziek
 bezala,
 bulkada
 politiko
 nabarmena
 izan
 dute.
 Agerian
 geratu
 da
  estatuko
 alderdi
 hegemonikoen
 kalitatea
 demokratiko
 eskasa,
 botere
  judiziala
 beren
 esanetara
 jarriz.
 Hori
 esanda,
 oraingoan
 Sortu
 legalizatuz
  herri
 honetako
 gehiengo
 politiko,
 sindikal
 eta
 sozialaren
 exijentzia
 bete
 egin
  delarik,
erabakia 
urrats
 garrantzitsu
 eta
 itxaropentsutzat
 jotzen
 dugu.
 Sorturen
 legeztatzea,
 eta
 honen
 aurretik,
 D3M
 eta
 Askatasunako
 auzipetuen
  absoluzioa,
 norabide
 onean
 emandako
 urratsak
 dira,
 herri
 honen
 sektore
  zabal
 batek
 ukatua
 izan
 duen
 parte‐hartze
 politikorako
 oinarrizko
  eskubidea
 berreskuratzeko
 bidean.
 Baina
 hor
 ditugu,
 txanponaren
 beste
  aldean,
 18/98,
 Segi,
 Bateragune…
 auziak,
 eta
 horien
 ondorio
 aski
 ezagunak.
  Herri
 honetako
 egoera
 politikoa
 normalizatua
 izateko
 bestelako
 erabaki
  politiko‐judizialak
 ere
 behar
 dira,
 premiazkoak
 dira.
 Urrats
 gehiago,
  gaurkoaren
norabide
berean.


Euskal
Herrian,
 2012ko 
ekainaren
 20an