Repoblaciones Forestales Euskaldunak SL enpresaren desegite eta likidazioaren ondoren hainbat langile kaleratuak izan dira arrazoi objektiboengatik. Enpresa honen praktika okerrak salatu nahi ditugu eta honen ondorio lazgarriak.

Enpresa honek errepideen mantenua eta bestelako lanak egiten ditu, besteak beste, Bizkaiko Foru Aldundia eta bestelako instituzioentzat lanak egiten ditu.

Jose Maria Razquin Lizarraga, aipatu enpresako administratzaile bakarrak, unilateralki erabaki zuen UTE Aubiden parte hartzeko lizitaziora ez aurkeztea, azken hau zen “gaitasun handiko sareko kontserbazioa, ustiapena, mantenua eta erabilera” lanen esleipenduna.

Repoblaciones Forestales Euskaldunak 2005etik darama lehiaketa honetan parte hartzen beste hiru enpresarekin batera eta ez da ulertzen horrelako erabaki bat hartzea. Are gehiago lan hau izanik bere zerbitzuak eusten zituena, Razquinen bazkide den Pablo Zubillaga Berazak adierazten duen moduan.

Zerbitzu hauei uko egiteak ekarri dituzten galera ekonomikoek langile-taldearen zati handi bat kaleratzea ekarri dute eta enpresaren likidazio eta disoluzioa.

Era bitxian, Jardines y Bosques SL enpresa izan da zerbitzu honen esleipena lortu duena. Jose Maria Razquin, Repoblaciones Forestales Euskaldunak SL enpresako administratzaile bakarra, administrazile solidarioa izan da Jardines y Bosques SLn lana esleitu dioten arte.

Jose Maria Razquinen fede txarra mahaigaineratu nahi dugu. Modu iruzurtian eta berariaz langileen aurka jo du. Egin denaren antzerako operazioen inmoraltasuna ere nabarmendu nahiko genuke. Bere helburu bakarra zen enpresaren solbentzia izkutatzea langileen aurrean hauek kaleratu eta Repoblaciones Forestales Euskaldunak SLz desegitearen erabakia izkutatzeko.

Ulertzen dugu gai hau publikoki salatzeko modukoa dela eta zerbitzuak azpikontratatzen dituzten instituzioei dei egiten diegu azpikontratetako langileen lan-baldintzak zain eta berma ditzaten.