Supermerkatu katearen Bilboko Alde Zaharreko dendako langile batek nagusiaren eta bertako arduradunen partetik laneko jazarpena jasan zuen, eta epaiak dioen bezala, “ez zen portaera episodiko hutsa, baizik eta, duten garrantziagatik, langilearen baliabide psikiko eta psikologikoak urra ditzaketen jarduerak.

Hain zuzen ere, dendaburuak, bere botere-egoera baliatuta, langileari zehapena ezarri zion, eta zigor hori ondoriorik gabe utzi da judizialki orain, zehapena neurrigabea eta justifikaziorik gabea baitzen, argi eta garbi. Baina gertakari horiek guztiak direla-eta, langilea aldi baterako ezintasun-egoeran egon da, antsietate erreaktiboagatik (tratamendu psikologikoa jaso izan du). Eta epaiak berak jasotzen duenez, kaltetu egin da “langilearen osotasuna, zeina, fisikoki ez bada ere, erasotua izan den, aldi baterako ezintasun-prozesua hastea ekarri duen presio-jardueraren bitartez.”

Enpresa jazarpenaren parte izan zen, eta, gainera, egoera salatu ondoren, beste alde batera begiratu zuen, gertakariak atzean utzi nahian. Ez zuen gatazka-, jazarpen- edo indarkeria-egoeretarako jarduera-protokolorik, ez eta arrisku psikosozialaren ebaluaziorik ere. Eta halakorik ez edukitzeak kaltea dakarkio langilearen osotasun fisikoari; izan ere, enpresak protokolo edo jarduera hori ez izateak langilearen alderdi psikikoa larriagotzen duten portaeretan eragiten du.

Horregatik guztiagatik, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Lan-Arloko Salak uste du langilearen osotasun fisiko eta moralerako eskubidea lan-harremanean kontuan hartu beharreko elementua dela, ez dela enpresatik edo lan-kontratutik kanpo geratzen, baizik eta horietan integratzen dela, eta integrazio hori osotasun fisikorako eskubidearen edukiak bere osotasunean baloratuz egiten dela. Gainera, enpresak langilearen babes-betebeharrak ez betetzeak lan-kontratua urratzea ekarri du, eta horrek langilearen osasunerako eskubideari eragiten dio.

LAB sindikatutik prebentziozko lanean jarraituko dugu arrisku psikosozialak eta lanpostuetako indarkeria zein jazarpen mota guztiak ezabatzeko edo murrizteko, gure osasunak haien diruak baino gehiago balio duelako. Baina enpresek betetzen ez dutenean ekintza sindikal nahiz judizialeko bitarteko guztiak erabiliko ditugu erantzuleak direnek ordain dezaten. Gaur egun, prebentzio eza, indarkeria edo jazarpenak oso merke ateratzen zaizkie, gehienetan soilik langileok ordaintzen dugu gure osasunarekin, baina ikusten hasten badira prebentzioa ez egitea, lanean jokabide jakin batzuk ahalbidetzea garestiago ateratzen zaiela (hori besterik ez dute ulertzen), agian norabide onean hasiko dira urratsak ematen.