IRUZURSTOP!

Garesti ordaintzen ditugun produktu merkeak.

Inork gutxik ukatzen du klima larrialdia errealitatea dela. Planetaren oinarri biofisikoak finituak dira baina egungo ekoizpen ereduak etengabe hazkundearen ameskeria elikatzen jarraitzen du. Sistema hau ez da jasangarria, ez ekologikoki ezta sozialki ere.

Eta natura eta pertsonak erasotzen dituzten enpresa handien mesedetan daude ere merkatalgune eta denda kate nagusiak. Kasu gehienetan propaganda faltsuan oinarritutako mezuak zabaltzen dituzte, eta bertakoa, sozialki arduratsua..eta abarreko hitzekin saltzen digute gure osasuna, ingurumena eta jendarterako pozoitsu eta kaltegarriak besterik ez diren produktuak. ETA GUK ZER EGIN DEZAKEGU?

Bai, gutako bakoitzaren kontsumo ohiturak aldatzea beharrezkoa da, gure osasuna eta gure gizartearena zaindu nahi badugu. Eta horretarako informatuta egotea ezinbestekoa da. Ba al zenekien…

– Nafarroako Eroskiko marka txuriko esnea bertako produktu bezala saltzen dela, baina esne gehiena lur komunaletan eraikita dagoen Kaparrotsuko makroetxaldetik erosten dutela ezkutatzen ari direla? Diru-laguntza publiko izugarria jaso eta aldi berean Greenpeacek salatu bezala makroetxaldeak eragindako kutsadurak inguruko landa eta ibaietan eragin zuzena izan du. 8000 behi eta txekor pilatuta daude, eta ekoizten duten bolumen handiekin eta baldintza txarrekin lortzen dute esnearen prezioa jeistea, ekoizle txikientzako lehiatzea ezinezkoa den baldintzetan.

Araban Hispalus multinazionalak, Cultivos Arabamarkapean “bio“tomateak ekoizteko 180.000m2-ko makro esplotazioa eraiki nahi duela Eroskin bertako produktu bezala saltzeko? Km0 gisa eta Euskal labelarekin salduko dute, eredu intentsiboan ekoiztuz prozesu naturala bermatu gabe, urte osoan zehar ekoiztuz sasoiko garaia errespetatu gabe eta inguruko nekazari txikien etorkizuna kolokan jarriz. Bai, Araban ekoiztuko da, baina inguruan eragingo duena basamortu ekonomiko eta naturala izango da.

– Supermerkatu honetan saltzen den txekorki, txerriki, oikasko, esneki, e.a.en atzean animaliak elikatzeko pentsuan arto eta soja transgenikoa dagoela eta Brasiletik eta hegoameriketako beste lurralde batzuetatik ekartzen dituztela? Europan, Euskal Herrian barne, baino merkeago ateratzen zaie han ekoiztea eta gurengandik milaka kilometrotara bizi diren nekazariak haien lurraldeetatik kanporatzen dituzte, eredu intentsiboan eta Europan onartzen ez diren fertilizanteekin ekoizten dute eta milaka kilometro eginez hona garraiatu. Hori gutxi balitz, Monsanto bezalako multinazionalak jaten ditugun hazi ugariren patenteen jabe egin dira. Migrazioaz ari garenean, jakin geroz eta gehiago direla haien lurrak eredu intentsiboaren ondorioz kanporatuak izan diren pertsonak.

Horrelako enpresa eta makroproiektuetan sortzen den lana erabat prekarioa da kasu gehienetan. Epe motzetan etekin handiak lortzea helburua izanik lan hitzarmenaren hainbat eskubide ez dira errespetatzen, kontratazioan iruzurrak ematen dira, uberizazioaren logikan autonomo faltsuen erabilera ohikoa da, kasu gehienetan langile kolektibo ahulenak erabiliz, bertako hizkuntzak ezagutzen ez dutenen langile etorkinak besteren artean

Guk aldatu ditzakegu gure ohiturak, baina badago askoz gehiago aldatu behar dena: Birziklapenaz hitz egiten diguten bitartean, Transnazionalak eta multinazional gutxi batzuek Herrialde askok baino CO2 gehiago isurtzen dute atmosferara, eta gehiago isurtzeko lizentziak erosten dituzte merkatuan.

Langileon lan baldintzak okertu, ekoizpen kate globalean etekinak handitzeko arkitektura juridiko eta politiko oso bat eraikita dago, guztia eskala desberdinetako instituzioen laguntzaz; Europar Batasunetik hasita Nafarroako Gobernura arte.

Pandemia testuinguru honetan, ekonomia suspertzeko diru partida handiak bideratuko dira Europatik, besteren artean trantsizio ekologikoaren izenean. Zoritxarrez orain arteko norabide bera mantentzen ari da: berde kolorez margotu dute enpresa pribatuen erreskatea, eta horretan gure auzo eta herrietan dauden supermerkatuak, gu guztiok askotan erabiltzen ditugunak, iruzur honen parte ere izan daitezke.

Eredua aldatu dezagun. Urgentzia egon badago. Gure eta hurrengo belaunaldien zein planetaren biziraupena delako jokoan dagoena. Gure proposamena, pertsonak eta planeta erdigunean jarriko dituen trantsizio ekosozialista eta feminista!¡STOP AL FRAUDE!

Productos baratos que pagamos caro.

Pocos niegan que la emergencia climática es una realidad. Las fuentes biofísicas del planeta son finitas pero el actual modelo de producción sigue alimentando constantemente la quimera del crecimiento. Este sistema no es sostenible ni ecológica ni socialmente.

Y apoyando a las grandes empresas que agreden a la naturaleza y a las personas, también están los principales centros comerciales y cadenas de supermercados. En la mayoría de los casos lanzan mensajes basados en propaganda falsa, y nos los venden bajo conceptos como autóctono, socialmente responsables… productos que no son más que venenosos y nocivos para nuestra salud, el medio ambiente y para la sociedad.

Sí, es necesario cambiar nuestros hábitos de consumo si queremos cuidar nuestra salud y la de nuestra sociedad. Y para ello es imprescindible estar informado. ¿Sabías que..?

La leche marca blanca de Eroski en Navarra se vende como producto local, pero se está ocultando que la mayor parte de la leche la compran en la macrogranja de Caparroso construida en terrenos comunales. Como ha denunciado Greenpeace, la contaminación provocada por la macrogranja ha afectado a ríos y tierras de la zona. Hay 8000 vacas y terneras encerradas y con los grandes volúmenes que producen en malas condiciones consiguen que el precio de la leche baje a precios en los que es imposible competir para los pequeños productores.

La multinacional Hispalus en Álava, bajo la marca Cultivos Araba, quiere construir una macro explotación de 180.000m2 para la producción de tomates “BIO” para su venta como producto local en Eroski. Lo venderán como Km0 y con EuskalLabel, produciendo en modelo intensivo sin garantizar el proceso natural de un cultivo, produciendo durante todo el año sin respetar la época estacional y acabando con el futuro de los pequeños agricultores de la zona. Sí, se producirá en Álava, pero lo que traerá a la zona será desertificación económica y natural.

Detrás de los terneros, cerdos, pollos, lácteos, etc. que se vende en los supermercados hay maíz y soja transgénica traida de Brasil y otros territorios sudamericanos introducida en los piensos usados para alimentar a los animales. Les sale más barato producir allí que en Euskalherria o Europa, y además de envenenarnos, tienen otras graves consecuencias. Los pequeños agricultores que viven en esas zonas a miles de kilómetros de nosotros son expulsados de sus territorios. Este maiz y soja son fabricados en modelo intensivo y con fertilizantes no permitidos en Europa y transportados aquí recorriendo miles de kilómetros. Por si fuera poco, multinacionales como Monsanto se han adueñado de las patentes de numerosas semillas que acabamos comiendo. Cuando hablamos de migración, saber que cada vez son más las personas cuyas tierras han sido expulsadas por ese modelo intensivo destructivo.

El trabajo que se genera en este tipo de empresas y macroproyectos es en la mayoría de los casos absolutamente precario. Con el objetivo de obtener grandes beneficios a corto plazo no se respetan los derechos del convenio, y es frecuente que se den fraudes en la contratación. En la lógica uberizadora es habitual el uso de falsos autónomos, en la mayoría de los casos aprovechandose de colectivos de trabajadores vulnerables, entre otros personas migradas que no conocen las lenguas autóctonas.


Nosotros podemos cambiar nuestros hábitos, pero hay mucho más que cambiar: mientras nos hablan de reciclaje, unas pocas transnacionales y multinacionales emiten más CO2 a la atmósfera que muchos países y siguen comprando licencias para aumentar dichas emisiones.

Para empeorar las condiciones laborales de los trabajadores, se ha construido toda una arquitectura jurídica y política con el fin de aumentar los beneficios en la cadena global de producción, todo ello con la ayuda de las instituciones a diferentes escalas; desde la Unión Europea hasta el Gobierno de Navarra.

En este contexto de pandemia, se destinarán grandes partidas de reactivación económica desde Europa, entre otras en nombre de la transición ecológica. Desgraciadamente se están manteniendo los mismos intereses que hasta ahora: han pintado de color verde el rescate de empresas privadas, y en eso los supermercados que hay en nuestros barrios y pueblos, que todas nosotras utilizamos muchas veces, también suelen formar parte de este fraude.

Es urgente cambiar de modelo. Lo que está en juego es nuestra propia supervivencia, la de las próximas generaciones y la del planeta. ¡Nuestra propuesta, es otra; transición ecosocialista y feminista que ponga realmente a las personas y al planeta en el centro!