Euskal fiskalitatearen azterketa eta proposamenak alternatiba fiskal justu eta solidario batentzat....

{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/koadernoSindikalak/ekonomikoa/18_EUSKAL%20FISKALITATEAREN%20AZTERKETA%20ETA%20PROPOSAMENAK%20ALTERNATIBA%20FISKAL%20JUSTU%20ETA%20SOLIDARIO%20BATENTZAT%282010%29.pdf,190,305,link{/edocs}Euskaraz {edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/koadernoSindikalak/ekonomikoa/18_ANÁLISIS%20DE%20LA%20FISCALIDAD%20VASCA%20Y%20PROPUESTA%20PARA%20UNA%20ALTERNATIVA%20FISCAL%20JUSTA%20Y%20SOLIDARIA%20.pdf,190,305,link{/edocs}Castellano  

Egoera sozioekonomikoaren azterketa 2009. Análisis de la coyuntura socioeconómica en 2009...

{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/koadernoSindikalak/ekonomikoa/17_Egoera%20sozioekonomikoaren%20azterketa%202009.%20%282010%29%20.pdf,190,305,link{/edocs}Euskaraz {edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/koadernoSindikalak/ekonomikoa/17_Análisis%20de%20la%20coyuntura%20socioeconómica%20en%202009.%20%282010%29%20.pdf,190,305,link{/edocs}Castellano  

Egoera Sozioekonomikoa. 2010eko lehenengo seihilekoa. Coyuntura socioeconómica. Primer semestre de 2010...

{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/koadernoSindikalak/ekonomikoa/16_Egoera%20Sozioekonomikoa.%202010eko%20lehenengo%20seihilekoa.%20%282010%29%20.pdf,190,305,link{/edocs}Euskaraz {edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/koadernoSindikalak/ekonomikoa/16_Coyuntura%20socioeconómica.%20Primer%20semestre%20de%202010.%20%282010%29%20.pdf,190,305,link{/edocs}Castellano  

EAEko 2010eko aurrekontu orokorren azterketa. Análisis de los presupuestos generales de...

{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/koadernoSindikalak/ekonomikoa/15_EAEko%202010eko%20aurrekontu%20orokorren%20azterketa%20%282010%29.pdf,190,305,link{/edocs}Euskaraz {edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/koadernoSindikalak/ekonomikoa/15_Análisis%20de%20los%20presupuestos%20generales%20de%20la%20CAV%202010%20.pdf,190,305,link{/edocs}Castellano  

Enpresaren informazio ekonomikoa. Información económica de la empresa (2009)

{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/koadernoSindikalak/ekonomikoa/14_Enpresaren%20informazio%20ekonomikoa.%20%282009%29%20.pdf,190,305,link{/edocs}Euskaraz {edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/koadernoSindikalak/ekonomikoa/14_Información%20económica%20de%20la%20empresa.%20%282009%29%20.pdf,190,305,link{/edocs}Castellano  

2008. urteko egoera sozioekonomikoa. Coyuntura socioeconómica. Año 2008 (2009)

{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/koadernoSindikalak/ekonomikoa/13_2008.%20urteko%20egoera%20sozioekonomikoa.%20%282009%29%20.pdf,190,305,link{/edocs}Euskaraz {edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/koadernoSindikalak/ekonomikoa/13_Coyuntura%20socioeconómica.%20Año%202008%20%282009%29%20.pdf,190,305,link{/edocs}Castellano  

Ordezkoa, zuzena eta solidarioa den zerga politikaren alde. Por una política...

{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/koadernoSindikalak/ekonomikoa/12_Ordezkoa%2C%20zuzena%20eta%20solidarioa%20den%20zerga%20politikaren%20alde.%20%282008%29%20.pdf,190,305,link{/edocs}Euskaraz {edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/koadernoSindikalak/ekonomikoa/12_Por%20una%20pol%C3%ADtica%20fiscal%20alternativa%2C%20justa%20y%20solidaria%20%282008%29%20.pdf,190,305,link{/edocs}Castellano  

Krisi ekonomikoa eta mito neoliberalaren erorialdia. Crisis económica y caída del...

{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/koadernoSindikalak/ekonomikoa/11_Krisi%20ekonomikoa%20eta%20mito%20neoliberalaren%20erorialdia%20%282008%29%20.pdf,190,305,link{/edocs}Euskaraz {edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/koadernoSindikalak/ekonomikoa/11_Crisis%20económica%20y%20ca%C3%ADda%20del%20mito%20neoliberal%20%282008%29%20.pdf,190,305,link{/edocs}Castellano  

Euskal Herriko 2008ko Arrekontu Orokorra. Presupuestos Generales 2008 para Euskal Herria...

{edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/koadernoSindikalak/ekonomikoa/10_Euskal%20Herriko%202008ko%20Arrekontu%20Orokorra%20%282008%29.%20.pdf,190,305,link{/edocs}Euskaraz {edocs}http://biltegia.labsindikatua.org/Argitalpenak/koadernoSindikalak/ekonomikoa/10_Presupuestos%20Generales%202008%20para%20Euskal%20Herria%20%282008%29.%20.pdf,190,305,link{/edocs}Castellano